June 14, 2024

Nederlands hof van beroep veroordeelt Ethiopië voor oorlogsmisdaden in de jaren 70 |  pa

Nederlands hof van beroep veroordeelt Ethiopië voor oorlogsmisdaden in de jaren 70 | pa

Den Haag, Nederland (AFP) – Een Nederlands hof van beroep heeft woensdag de veroordeling en levenslange gevangenisstraf bevestigd van een 67-jarige Ethiopisch-Nederlandse man die was veroordeeld voor oorlogsmisdaden onder het meedogenloze marxistische regime dat in de jaren zeventig over Ethiopië regeerde.

Ishito Alemu, die te ziek was om de hoorzittingen in zijn zaak bij te wonen, wilde de veroordelingen van 2017 ongedaan maken. Maar de Afdeling Internationale Misdrijven van het Haagse Hof van Beroep veroordeelde hem voor zijn rol in de zuivering van 1977-1978 door voormalig dictator Mengistu Het regime van Hailemariam, bekend als terrorisme, de Rode.

Deze pagina vereist JavaScript.

JavaScript is vereist om premium content te kunnen lezen. Doe het in de browserinstellingen, alstublieft.

camera $@>6 6IA6CED D2J E92E`d_[___ F?:G6CD:EJ DEF56?ED[ :?E6==64EF2=D 2?5 A@=:E:4:2?D H6C6 <:==65 2D E96 C68:>6 3CFE2==J DE2>A65 @FE @AA@D:E:@? 8C@FAD] wF > 2? #: 89ED (2E49 92D 56D4C: 365 H92E 92AA6?65:?tE9:A: 2 2D “@? 6 @ 7 E96> DE DJDE6 > 2E: 4 FD6D @ 7 > 2DD > FC56C 3J 2 DE2E6 6G6C H: E? ” 6DD65: ?p7C:42]”k^Am

kAmp = 6> F H2D E96 s6C8F6VD C6AC6D6? E2E: G6:? v @; 2> AC @ G:? 46:? `hfg H9: = 6: ED 7 @ C46D 32EE = 65 E96 tE9:A: 2? ! 6 @ A = 6’D # 6g @ = FE: @? 2CJ! 2CEJ[ @?6 @7 D6G6C2= @AA@D:E:@? 8C@FAD]k^am

kAm%96 4@FCE D2:5 H2C 4C:>6D H6C6 4@>>: EE65:? E96 AC @ G:? 46″ H: E9 E96

kAmp44 @C5:? 8E@2? t? 8 =: D9 \ = 2? 8F286 DF >> 2CJ @ 7 E96 2AA62 = D 4 @ FCEVD CF =:? 8[ 9F?5C65D @7 G:4E:>D[ >2?J @7 E96> J@F?8 DEF56?ED[ H6C6 2CC6DE65 H:E9@FE ;FDE 42FD6 2?5 56E2:?65 😕 :?9F>2?6 4@?5:E:@?D] $@>6 H6C6 D6G6C6 = JE@CEFC65[ 2?5 E96 G2DE >2;@C:EJ H6C6 D6?E6?465 E@ AC:D@? H:E9@FE EC:2=] p? F>36C @7 E96 G:4E:>D H6C6 D6? E6? 465 E @562E9]k^ Am

kAm “%96562E9 D6? E6? 46D H6C6 6I64FE65 2E E96 5676? 52? E’D 5: C64E: @? 😕 2 3CFE2 => 2 ?? 6C[” E96 4@FCE D2:5]k^am

Camex? 2? 6>E: @? 2 = DA6649 5FC:? 8 9: D:?: E: 2 = EC: 2 = E92E = 65 E @ 9: D a_`f 4 @? G: 4E: @?[ p=6>F 2446AE65 3=2>6 7@C 4C:>6D 3J E96 s6C8F6 3FE E@=5 ;F586D 96 5:5 ?@E A6CD@?2==J 4@>>:E E96>]k^am

kAmp = 6> F H2D EC: 65:? 2 sFE49 4 @FCE 3642FD6 96> @G65 E @E96} 6E96C = 2? 5D:? E96 62C = J`hh_D 2? 5H2D 8C2? E65 sFE49 4: E: K6? D9: A:? `hhg]k^am

kAm | 6? 8: DEF?H =: G6D:? 6 ik: = 6:? +:> 323H6]w6 H2D 4 @? G: 4E65:? 23D6? E: 2 3J 2? tE9:A: 2? 4 @FCE:? a__e @ 7 86? @4:56 2? 5 = 2E6C D6? E6? 465 E @562E9]k^ Am

Copyright 2022 The Associated Press. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of opnieuw verspreid zonder toestemming.