May 23, 2024

Nederlanders zijn huiverig voor de toepassing van AI in financiële instellingen

Nederlanders zijn huiverig voor de toepassing van AI in financiële instellingen

De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat mensen in Nederland kritischer zijn over de kunstmatige intelligentie (AI) die door financiële instellingen wordt gebruikt dan over het gezonde verstand. In samenwerking met de Commissie Financiële Markten (AFM) onderzocht de centrale bank hoe mensen over AI denken.

Voor het onderzoek hebben DNB en AFM 2.200 mensen gesproken. Uit de resultaten bleek dat 22 procent van de ondervraagden over financiële instellingen die AI gebruiken negatief was. Dat is hoger dan het aantal mensen dat pessimistisch is over AI in het algemeen, namelijk 15 procent van de ondervraagden.

Deelnemers zijn van mening dat de risico's van financiële instellingen zoals banken die de technologieën gebruiken zwaarder wegen dan de positieve kanten. Een kleine meerderheid had hierover geen mening of was neutraal.

De meeste mensen weten niet hoe hun bank, verzekeraar of pensioenfonds gebruik maakt van kunstmatige intelligentie, DNB- en AFM-rapportages. Slechts zes procent van de ondervraagden gaf aan een goed beeld te hebben van wat hun bank met AI doet.

Ook DNB en AFM controleerden financiële instellingen. Uit het onderzoek blijkt dat banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders steeds meer gebruik maken van kunstmatige intelligentie.

De meeste bedrijven die geen AI gebruiken, hebben concrete plannen om dit in de toekomst wel te doen. AI-toepassingen vatten bijvoorbeeld automatisch telefoongesprekken met klanten voor financiële instellingen samen. Chatbots worden ook getraind met opgenomen gesprekken; Volgens onderzoekers is

Financiële instellingen gebruiken kunstmatige intelligentie om fraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Dit om discriminatie, privacyschendingen en slechte bedrijfspraktijken te voorkomen, denken DNB en AFM.