May 24, 2024

Nederland trekt 100 miljoen euro uit voor subsidies voor batterijopslag – pv Magazine International

Nederland trekt 100 miljoen euro uit voor subsidies voor batterijopslag – pv Magazine International

De Nederlandse overheid heeft €100 miljoen ($106,7 miljoen) aan subsidies geoormerkt voor het gebruik van batterijopslag bij PV-projecten. De financiering maakt deel uit van een vorig jaar aangekondigd subsidieprogramma van € 416 miljoen om de congestie op het elektriciteitsnet te verminderen.

De autoriteiten in Nederland hebben 100 miljoen euro aan subsidies gereserveerd om volgend jaar zonne-energieprojecten met batterijopslag in te zetten, omdat het land blijft worstelen met een gebrek aan elektriciteitsflexibiliteit en netbeperkingen.

Minister voor Klimaat en Energiebeleid Rob Jetton maakte het subsidiepakket bekend als onderdeel van het ‘Meerjarenplan Klimaatfinanciering 2025’ van het land toen hij deze week de Lentenota 2024 presenteerde. Daarin zijn projecten opgenomen die het kabinet de komende jaren wil ondersteunen.

Dit project is januari. 1, zal in 2025 worden geopend en in 2034 voltooid zijn.

De financiering maakt deel uit van een vorig jaar aangekondigd subsidieprogramma van € 416 miljoen. De Nederlandse regering zei dat zij middelen uit een klimaatpakket dat in 2022 werd uitgebracht met subsidies zou toewijzen om 160 MW tot 330 MW aan batterijopslag mogelijk te maken.

In een andere stap om de congestie te verminderen heeft de Nederlandse netbeheerder TenneT een nieuwe contractvorm voorgesteld met lagere transittarieven voor batterijen en andere flexibele capaciteit met kortingen tot 65%.

Hierdoor wordt het eenvoudiger om de accu’s aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet. In ruil daarvoor zullen batterijbeheerders worden gevraagd om de netbeheerder te helpen de congestie op het elektriciteitsnet te beheersen door indien nodig op te laden en te ontladen.

Het nieuwe tarief wordt dit voorjaar verwacht. Volgens onderzoek in opdracht van TenneT zou de introductie van kortingen kunnen leiden tot 2 GW tot 5 GW aan nieuwe batterijcapaciteit in 2030.

Volgens recente schattingen is ruim 25% van de daken in Nederland voorzien van zonnepanelen, goed voor het leeuwendeel van de ruim 20 GW zonne-energievloot van het land. Volgens het statistiekbureau CBS heeft het land in juni 2022 een cumulatief geïnstalleerd PV-vermogen van 16,5 GW, waarvan 3.803 MW in 2021 en 3.882 MW in 2022.

In februari 2024 besloot het Nederlandse parlement, na een jaar van discussies en onderhandelingen, het nettomeetplan van het land te handhaven. Het project werd afgebouwd om de gedistribueerde opslagmarkt van het land te ondersteunen.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden hergebruikt. Als u met ons wilt samenwerken en een deel van onze inhoud wilt hergebruiken, neem dan contact op met: [email protected].