June 15, 2024

Nederland test windpark op zee om vogels te beschermen

Nederland test windpark op zee om vogels te beschermen

Offshore windpark Egmond aan Zee, voorgrond

Geplaatst op 17 mei 2023 16:32

Maritiem Administrateur

Het Ministerie van Energie heeft een nieuwe aanpak getest om trekvogels te beschermen tegen de mogelijke gevaren van windturbines op zee: het kortstondig stilleggen van windparken.


Tijdens de korte vier uur durende nachttest werden de windparken Borssele en Egmond aan Zee stilgelegd tot minimale snelheid, waardoor migrerende zeevogels met minimaal risico konden vliegen. Volgens minister van Energie Rob Jetton is de proef een “internationale primeur” voor inspanningen om de impact van offshore windparken op trekvogels te verminderen.


“Nergens ter wereld worden offshore windparken stilgelegd om vogels te beschermen tijdens massale vogeltrek. We willen de impact van windparken op de natuur zo klein mogelijk houden en dat doen we onder meer met deze maatregel’, aldus Jetton.


Vanaf dit najaar is het ministerie van plan om vaker dergelijke stroomonderbrekingen uit te voeren, met behulp van planning vooraf in vogeltrekpatronen om verstoring van het elektriciteitsnet tot een minimum te beperken. Met de juiste timing en voorafgaande kennisgeving kunnen netbeheerders storingen opvangen door andere bronnen van stroomopwekkingscapaciteit te gebruiken. Volgens Nederlandse media krijgen de eigenaren van de windparken geen vergoeding voor de gederfde inkomsten door de sluiting.


Volgens onderzoekers van UC Santa Cruz is het inschatten van de impact van offshore windparken op zeevogels moeilijk omdat door turbines gedoode zeevogels in het water kunnen verdwijnen. Modellering voor het schatten van zeevogelpopulaties en -migraties verbetert echter, evenals voorspellende modellering voor het risico op vogelaanvaring.


“We bestuderen deze soorten al jaren, dus we hebben via enquêtes en observatiestudies behoorlijk wat informatie over welke soorten er zijn en waar ze naartoe gaan”, zegt Donald Kroll, professor ecologie en evolutionaire biologie aan UC Santa Cruz. , in een interview vorig jaar. “We ontwikkelen populatiemodellen die kunnen worden gebruikt om de impact op zeevogelpopulaties te beoordelen.”


Het onderwerp is een gebied van actief onderzoek. Tijdens een veel gepubliceerde proef in Aberdeen in 2019-2021 nam operator Vattenfall gedurende twee jaar (alleen overdag) radargestuurde videobeelden van zeevogels in de buurt van de turbine. Van de 10.000 geregistreerde contacten gedurende de dag waren er geen gevallen van vogelaanrijdingen of bijna-ongevallen.