June 15, 2024

Nederland: SPIE werkt samen om het onshore- en offshore-net te verbinden op de 2GW-landstations van Tenet

Nederland: SPIE werkt samen om het onshore- en offshore-net te verbinden op de 2GW-landstations van Tenet

Borssele, 3 april 2023 – SPIE Nederland, de Nederlandse dochteronderneming van SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnologiediensten in de energie- en communicatiesector, is door Tennet geselecteerd om deel te nemen aan de uitvoering van het 2GW grondstationproject IJmuiden Ver Alpha bij Borssele. De samenwerking wordt voor de komende vier jaar uitgevoerd in het kader van de raamovereenkomst ‘Offshore Grid – 2GW Land Stations’ van TenneT. Na definitieve goedkeuring door het rijk wordt de realisatie van andere TenneT-landstations toegevoegd.

Vanaf 2024 sluit TenneT offshore windparken aan volgens een nieuwe innovatieve 2GW-standaard. Met deze nieuwe standaard wordt elektriciteit opgewekt door offshore windparken via een hoogspanningsgelijkstroomverbinding (HVDC) aan land geleverd. Offshore substations zorgen voor een verbinding tussen offshore windparken en het hoogspanningsnet door gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. De spanning van 525 kV wordt omgezet naar 380 kV en is daarmee geschikt voor het Nederlandse hoogspanningsnet.

Onder deze nieuwe deal zal SPIE haar expertise richten op gebouwgebonden installaties. Richard van Gils, tendermanager bij SPIE Nederland, legt uit: “We werken al samen met Dura Vermeer om op verschillende TenneT-locaties centrale diensten te ontwikkelen. We hebben een goede werkrelatie omdat we samen deze aanbesteding zijn ingegaan. We kennen de veiligheid van TenneT dus en kwaliteitsprotocollen. ons hieraan houden en tegelijkertijd onze eigen standaarden hoog houden. Deze factoren hebben we in de aanbesteding naar voren laten komen omdat we weten hoe belangrijk ze zijn voor TenneT. Het project past perfect bij de ambitie van SPIE om een ​​actieve rol te spelen in de energietransitie van Nederland.”

Nadat Dura Vermeer en De Kok Staalbouw de hallen hebben opgeleverd, start SPIE met de licht- en stroominstallatie. Bemanningen zullen ook toegangscontrolesystemen en brandalarm- en evacuatiesystemen installeren. Daarnaast verzorgen zij databekabeling, verwarmings- en koelinstallaties, waterinstallatie, sanitair, riolering en noodstroominstallaties. In het Tussengebouw komt het Centrale Dienstengebouw van het Landstation. Uiteindelijk is het vaak een faciliteit met grote technische ruimtes en maar één werkruimte. “We werken met alle partijen samen in BIM (Building Information Modelling), waardoor we snel en veilig kunnen werken. Onze systemen zijn geïntegreerd met de later te plaatsen HVDC-apparatuur. Hierbij denken we al in de engineeringsfase aan toegankelijkheid en onderhoud. apparatuur en het gebouw wordt zo functioneel mogelijk ontworpen”, zegt Richard Van Gils. Vraagstukken op het gebied van veiligheid, BIM, planning en duurzaamheid zijn cruciaal voor TenneT om met deze partijen samen te werken.