June 17, 2024

Nederland mist de doelstelling voor offshore windenergie voor 2031

Nederland mist de doelstelling voor offshore windenergie voor 2031

De eerdere doelstelling van Nederland om eind 2031 21 GW aan offshore windvermogen te realiseren is met een jaar uitgesteld en mikt nu op deze verwezenlijking in 2032.

Op 25 april heeft het Bureau van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd Een brief aan het parlement Volgens de voortgang van de Offshore Wind Roadmap 2030 zal tegen eind 2032 21 GW aan windcapaciteit worden bereikt. De planning van de routekaart werd om verschillende redenen aangepast: vrijgave en doorlooptijden van netaansluitingen; Ondernemen in de supply chain voor netaansluitingen; en de tijd die nodig is om 2 GW aan windparken aan te sluiten op het offshore-net.

De ingebruiknamedata voor verschillende offshore windprojecten zijn herzien

In 2022 heeft het kabinet drie nieuwe regio’s aangewezen (Netherweek, Locklander, Drempel lucht) en bevestigde twee eerder aangewezen gebieden (waarvan het noordelijke deel IJmuiden wor en zuidelijk deel Hollands Cust West) in de Noordzee om offshore windparken te ontwikkelen met een capaciteit van 10,7 GW.

Met de nieuwe gebieden heeft Nederland het totale geplande vermogen voor windenergie op zee verdubbeld naar 21 GW in 2030.

Nu in de brief de verwachte bouwdatum van het 2 GW windpark Deur I Verdieping 2031 tot en met het vierde kwartaal van 2032. De herziening van de datum was het gevolg van de grootschalige ruimtelijke uitdagingen in de te verkennen netwerkverbindingsroutes als gevolg van de Waddenzee-oversteek en latere uitdagingen. Weg naar Eamshaven.

Ook is er een aanbesteding uitgeschreven voor de opwekking van elektriciteit van 700 MW Hollandse windvlaag (West) VIII De site moet nog de ingebruikname aankondigen van het windpark dat daar zal worden geïnstalleerd.

In de brief heeft het ministerie ook de verwachte ingebruiknamedatum gewijzigd Nederwiek Noord II Windmolenpark.

De regio Nederwiek, gelegen 90 kilometer voor de westkust van Nederland, is verdeeld in twee delen, Nederwiek Suite & Noord (Noord en Zuid), en drie projectlocaties: 2 GW Nederwiek Suite I, 2 GW Nederwiek Noord II en 2 GW Nederwiek Noord III.

Volgens ons eerdere nieuws zou Nederweek Noord II in 2030 van start gaan, maar de datum is nu verplaatst naar het tweede kwartaal van 2032.

In de brief van het ministerie aan de Tweede Kamer werd ook geschetst dat er enige vertraging zou optreden bij de faseaansluitingen IJmuiden Ver Bèta, IJmuiden ver gammaEn Netherweek II Door druk op de supply chain.

Nederland lanceerde in februari 2024 een aanbesteding voor de offshore windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta.

Vorige maand maakte Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat zij meerdere aanvragen had ontvangen voor een aanbesteding voor een windpark van 4 GW. Het offshore windpark IJmuiden Ver Beta zal naar verwachting eind 2029 operationeel zijn, terwijl het windpark IJmuiden Ver Gamma in het tweede kwartaal van 2031 zal opstarten.

Daarnaast maakte het ministerie in de brief ook bekend dat de operationele datum van het offshore wind-naar-waterstofproject Den Noorden van de Wattennilanden is gewijzigd van 2031 naar 2033.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Windturbines hebben meer tijd nodig om op het net aan te sluiten

Het ministerie wijst er in de brief ook op dat er meer tijd nodig is om de 2 GW offshore windparken op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Daarom hebben ambtenaren de haalbaarheid van het opleveringsschema opnieuw onderzocht, wat de kans op een tijdige realisatie zou moeten vergroten.

Het besluit is genomen na overleg met de Nederlandse transmissienetbeheerder TenneT, de windenergiesector en relevante overheidsinstanties.

Het consortium, dat de productie van netaansluitingen voor TenneT weet te versnellen, gaat de vergunninghouder voor het windpark helpen om de kabels van het project naar het TenneT-platform te trekken, aldus de brief.

De volgende generatie TenneT-netaansluitingen van 2 GW in Nederland zullen naar verwachting tussen 2028 en 2030 voltooid zijn.

Advertentie op offshorewind.biz

Bereik in één beweging uw doelgroep! OffshoreWIND.biz wordt dagelijks gelezen door duizenden offshore windprofessionals.

Volg offshoreWIND.biz:

Let op: het originele artikel is bewerkt.