April 16, 2024

Nederland investeert in versnelde actie voor mens en planeet door middel van een nieuwe 3-jarige overeenkomst met UNDP

Nederland investeert in versnelde actie voor mens en planeet door middel van een nieuwe 3-jarige overeenkomst met UNDP

hacken – Nederland en UNDP hebben vandaag een driejarige financieringsovereenkomst getekend van 2023 tot 2025 waarmee UNDP snel en flexibel kan inspelen op ontwikkelingsuitdagingen over de hele wereld. De overeenkomst ter waarde van 28,9 miljoen euro per jaar (in totaal 86,8 miljoen euro over een periode van drie jaar) werd vandaag in Den Haag ondertekend tijdens de jaarlijkse dialoog op hoog niveau onder voorzitterschap van minister Liesje Schreinmacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Nederland en UNDP-beheerder Achim Steiner.

“We verwelkomen de nieuwe meerjarige financieringsovereenkomst die vandaag in Den Haag is ondertekend. Met deze omvangrijke financiering herbevestigt Nederland zijn jarenlange steun aan UNDP als belangrijke en actieve partner voor ontwikkelingslanden. Samen maken we een verschil in het leven van miljoenen mensen – of het nu gaat om conflicten of natuurrampen, of door te investeren in vaardigheden, digitale openbare infrastructuur en de banen van morgen”, aldus UNDP-beheerder Achim Steiner.

In deze tijd van meerdere crises en aanzienlijke ontwikkelingsachterstanden is de flexibele kernondersteuning van Nederland van cruciaal belang voor het vermogen van UNDP om te reageren op zowel plotselinge crises als rampen, en om fragiliteit in mondiale hotspots te blijven aanpakken. UNDP stuurt driekwart van de flexibele kernfinanciering naar de minst ontwikkelde en lage-inkomenslanden en ondersteunt wereldwijde inspanningen om armoede uit te roeien, democratisch bestuur te versterken en de rechtsstaat te bevorderen.

“UNDP is een belangrijke partner voor strategische ontwikkelingssamenwerking voor Nederland in het algemeen, en in het bijzonder voor armoedebestrijding, stabilisatie-inspanningen en klimaatactie. De wereld is niet ten goede veranderd en we erkennen de belangrijke inspanningen van UNDP om de meest kwetsbare en kansarme landen te ondersteunen en hun potentieel realiseren in het licht van onderling verbonden crises, aldus de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Liesje Schreinmacher.

Dankzij de steun van Nederland en andere partners verricht UNDP al belangrijk werk als onderdeel van haar strategisch plan 2022-2025, waarbij 100 miljoen mensen worden geholpen om multidimensionale armoede te ontvluchten, 500 miljoen mensen toegang krijgen tot schone energie en 800 miljoen mensen participeren bij verkiezingen.