March 5, 2024

Nederland heeft minimaal 200 km2 groen nodig om het te beschermen tegen hitte en droogte

Nederland heeft minimaal 200 km2 groen nodig om het te beschermen tegen hitte en droogte

Ons land heeft minimaal 200 vierkante kilometer extra groen nodig om de Nederlanders te beschermen tegen hitte en droogte. Natuur & Milieu, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ANWB rapporteren op basis van een onderzoek naar de Nationale Groenstandaard. De organisaties overhandigen hun rapport vrijdag aan aftredend ministers Hugo de Jong (Binnenlandse Zaken) en Christian van der Wall (Natuur en Stikstof).

Volgens de organisaties is een groene standaard voor gemeenten essentieel voor het vergroenen van de Nederlandse steden. De norm geeft aan hoeveel groen nodig is en aan welke criteria dit moet voldoen. “Groen in stedelijke gebieden biedt niet alleen esthetische waarde, maar is ook essentieel voor het behoud van de biodiversiteit, het verbeteren van de gezondheid van mensen en het aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden zoals droogte, overstromingen en hittestress”, aldus de instituten.

Uit een vergelijking van de tien voorstellen kwamen er drie naar voren die het meest relevant waren voor de groene standaard. Er staat bijvoorbeeld dat iedereen vanuit zijn huis of werkplek drie bomen moet zien, of dat een burger 75 vierkante meter groen moet hebben. Op basis van deze drie criteria heeft Nederland minimaal 203 vierkante kilometer extra groen nodig, aldus de organisaties.

De drie meest geschikte voorstellen zijn 25 jaar lang getoetst op bouw- en beheerkosten. Geschatte kosten variëren van minimaal 30,7 tot maximaal 45,5 miljard euro. “De kosten zijn aanzienlijk, maar tegelijkertijd levert dit extra groen ons als samenleving veel op”, aldus de onderzoekers, wijzend op hogere vastgoedwaarden, energiebesparingen en een betere gezondheid.

Ze deden ook verschillende aanbevelingen. Zo zou de overheid niet alleen moeten kijken naar hoeveel vierkante meter groen per burger, maar ook naar de kwaliteit van de groene ruimte voor biodiversiteit en recreatie. Het is nog grotendeels laag. Ook moet worden bepaald hoe de groenheid wordt gemeten en hoe gemeenten aan de normen voldoen.