April 14, 2024

Nederland bereikt 180 GW aan geïnstalleerde zonne-energie in 2050, zeggen netbeheerders – PV Magazine International

Nederland bereikt 180 GW aan geïnstalleerde zonne-energie in 2050, zeggen netbeheerders – PV Magazine International

Een nieuw rapport van de Vereniging van Nederlandse Netbeheerders voorspelt een sterke groei voor de Nederlandse PV-sector, ongeacht mogelijke internationale omstandigheden.

Volgens een nieuw rapport bereikt Nederland in 2050 tussen de 100 GW en 180 GW aan totale geïnstalleerde zonne-energie. Rapport Door Netbeheer Nederland, de Nederlandse Vereniging van Landelijk Regionale Netbeheerders Elektriciteit en Gas.

Het rapport is een geactualiseerde versie van de Integrated Infrastructure Outlook 2030-2050, een studie van de Nederlandse adviesbureaus Berensat en Kalavasta. Het schetst vier ontwikkelingsscenario’s voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 op basis van vier verschillende beleidsuitkomsten.

Het “regionale scenario” voorziet in een enorme uitbreiding van PV, tot een verbazingwekkende 180 GW geïnstalleerd vermogen. In de vorige versie was deze situatie “slechts” 125 gigawatt. Afkomstig van geïnstalleerd zonnevermogen 58 GW aan PV op utiliteitsschaal en 125 GW daksystemenHiervan is 67 GW bestemd voor commerciële en industriële gebouwen en 58 GW voor woningen.

Dit scenario wordt gekenmerkt door een hoge mate van elektrificatie van het elektriciteitssysteem en een afname van de industriële activiteit, waarbij het land zelfvoorzienend wordt op het gebied van elektriciteitsvoorziening. Gas speelt nog steeds een rol in de back-upvoorziening, ofwel in de vorm van groen gas uit lokale biomassa en groene waterstof uit wind- en zonne-opwekking. Wind zal naar verwachting 60 GW bereiken, terwijl back-upvermogen zal toenemen tot 20 GW.

In het ‘nationale scenario’ hebben hernieuwbare energiebronnen een groter aandeel dan decentrale opwekking, waarbij de centrale overheid de energietransitie leidt. Wind zal een totale geïnstalleerde capaciteit van 92 GW bereiken, terwijl zonne-energie 172 GW zal bereiken, back-upvermogen 18 GW en waterstof 15 GW.

Het “Europese scenario” omvat de theoretische invoering van een CO2-belasting op EU-niveau. In dit perspectief wordt verwacht dat Nederland een energie-importeur is, met een voorkeur voor schone energie van Europese oorsprong.

De inzet van zonne-energie zal naar verwachting 126,3 GW bereiken, waarvan 35 GW afkomstig zal zijn van op de grond gemonteerde zonne-energiecentrales. De totale vraag zal naar verwachting hoger zijn dan de regionale en nationale scenario’s.

Het “internationale scenario” gaat uit van een volledig open internationale markt, met een sterk klimaatbeleid op mondiaal niveau. Nederland is niet zelfvoorzienend en afhankelijk van import.

“Hernieuwbare energie wordt op grote schaal ontwikkeld op strategische locaties over de hele wereld”, zeiden experts, eraan toevoegend dat de zonnecapaciteit 100 GW zou kunnen bereiken. “Dat betekent dat Nederland vooral wind op zee gaat implementeren, omdat het door de gunstige omstandigheden op de Noordzee internationaal kan concurreren op prijs.”

De onderzoekers zeiden Residentiële PV kan 55% van de piek van het net voeden in 2040.Zonneparken en andere zonnegeneratoren vormen de resterende 45%.

Nederland bereikte eind juni 2022 een cumulatief geïnstalleerd PV-vermogen van 16,5 GW, volgens de laatste cijfers van het CBS. Het zei ook dat 3.803 MW zal worden geïnstalleerd in 2021 en 3.882 MW in 2022.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden hergebruikt. Als u met ons wilt samenwerken en een deel van onze inhoud wilt hergebruiken, neem dan contact op met: [email protected].