April 19, 2024

Meest voorkomende vormen van kanker in Canada in 2022

Meest voorkomende vormen van kanker in Canada in 2022

De incidentie en mortaliteit van kanker zullen dit jaar naar verwachting hoger zijn in Oost-Canada dan in West-Canada, waarbij British Columbia de laagste verwachte incidentiecijfers voor 2022 laat zien.

Longkanker is waarschijnlijk de dodelijkste vorm van kanker in 2022, met schattingen dat het verantwoordelijk zal zijn voor bijna een kwart van alle sterfgevallen door kanker in Canada.

Geschat wordt dat colorectale kanker, pancreaskanker en borstkanker respectievelijk de meest dodelijke vormen van kanker zijn. Volgens een nieuwe gezamenlijke studie Door Statistics Canada, de Canadian Cancer Society en Public Health Canada.

De studie schat dat deze vier vormen van kanker verantwoordelijk zullen zijn voor 46 procent van alle diagnoses.

De groeiende bevolking van Canada, zowel qua aantal als qua leeftijd, is mede te danken aan de stijging van het aantal kankerpatiënten.

“Dit jaar zullen naar schatting 233.900 mensen in Canada de diagnose kanker krijgen en 85.100 sterfgevallen door kanker worden verwacht”, zei StatsCan in een persbericht.

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in het hele land. Gegevens tonen aan dat 43 procent van de Canadezen waarschijnlijk een kankerdiagnose krijgt, volgens eerdere schattingen. Dit diagnosepercentage zal naar verwachting ook 7 procent hoger zijn bij mannen dan bij vrouwen.

In termen van sterftecijfers wordt verwacht dat het sterftecijfer voor mannen 13 procent hoger zal zijn dan dat voor vrouwen.

Tops BC met de laagste voorspelde kankercijfers

in Brits-Columbia, Verwachte percentages kanker Minder dan welke andere provincie dan ook, volgens de gegevens.

Borstkanker heeft de hoogste verwachte incidentie onder Brits Colombianen, gevolgd door respectievelijk long, prostaat en colorectaal.

Ondanks deze angstaanjagende cijfers blijkt uit gegevens dat het aantal kankergevallen in Canada afneemt en dat het aantal overlevenden van kanker toeneemt.

Gegevens tonen aan dat de sterftecijfers van long-, prostaat- en colorectale kanker de afgelopen twee decennia zijn gedaald. Ook het aantal borstkankers bij vrouwen neemt af.

“Canadezen die tegenwoordig met kanker worden gediagnosticeerd, hebben gemiddeld een betere kans om langer te leven dan degenen die tien jaar geleden werden gediagnosticeerd”, zegt StatsCan.

De studie suggereert dat dit grotendeels kan worden toegeschreven aan de voortdurende inspanningen op het gebied van kankerpreventie, screening en behandeling.

Gezien de hoge incidentie van longkanker suggereert de studie echter ook dat het ontmoedigen van tabaksgebruik een prioriteit moet blijven in Canada. Bovendien moeten de screeningspercentages in heel Canada, met name bij minderheden, worden verbeterd, beveelt de studie aan.

Hoewel sommige kankers nog steeds moeite hebben met vroege detectie, zoals alvleesklierkanker, waarbij 60 procent van de gevallen in een laat stadium wordt gediagnosticeerd, suggereert de studie dat andere geavanceerde kankers baat hebben bij de technologie van vandaag.

De studie merkt op dat “het overlevings- en sterftecijfer voor long- en hematologische kankers sinds de jaren negentig dramatisch is verbeterd met de komst van gerichte therapieën, immunotherapieën en vooruitgang in radiotherapie en chirurgie.”