March 5, 2024

Meer statiegeldautomaten in Nederlandse supermarkten om recycling van plastic te stimuleren

Meer statiegeldautomaten in Nederlandse supermarkten om recycling van plastic te stimuleren

Supermarkten in Nederland krijgen de komende jaren honderden extra statiegeldautomaten om mensen te stimuleren meer plastic flessen in te leveren. Dit initiatief maakt deel uit van een nieuw plan dat door het Afvalfonds Verpakkingen is voorgesteld en ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het plan stelt ook een aanzienlijke toename van het aantal inleverpunten op andere locaties zoals scholen, stations en luchthavens voor, vanwege de momenteel lage retourtarieven voor kleine plastic drankflesjes.

De Waste Trust wil nog eens 800 automaten in of nabij supermarkten installeren, en nog eens 1.800 elders. Er ligt een voorstel voor 2.800 handmatige inleverpunten, zoals speciale dozen bij sportclubs.

De organisatie die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen zegt: “Dit geeft consumenten in het hele land een veel grotere mogelijkheid om hun plastic drinkflessen in te leveren tegen statiegeld, waardoor de inzamelcijfers aanzienlijk omhoog gaan.” Deze verklaring volgt op berichten uit Het Financieele Dagblad.

Eerder dit jaar ontving het afvalfonds een waarschuwingsbrief van de ILT omdat het de inzamelingsdoelstelling voor plastic flessen niet had gehaald. Vorig jaar werd slechts 68 procent van alle plastic flessen geretourneerd, ruim onder de wettelijke eis van 90 procent.

De inspectie-instantie riep op tot verbeteringen op basis van een gedegen analyse en plan om de doelstellingen te bereiken. Dit leidde in oktober tot een herzien plan van de Waste Trust. De ILT achtte dit plan echter onvoldoende, waardoor het Fonds extra tijd kreeg om zijn strategieën te verbeteren.

Het Afvalfonds overlegt met diverse partijen over de plaatsing van inzamelmachines. Het plan richt zich onder meer op grote nationale campagnes en initiatieven om consumenten aan te moedigen verpakte producten terug te sturen voor statiegeld. Ook samenwerkingen met winkelcentra, themaparken en festivals maken deel uit van de strategie.

Uiteindelijk verwacht de Waste Trust in 2026 een verplicht inzamelingspercentage van 90 procent voor plastic drankflessen te bereiken. “Gedragsverandering kost tijd, maar we hebben er vertrouwen in dat consumenten het statiegeldsysteem voor plastic flessen (en blikjes) binnen een paar jaar volledig zullen omarmen. ”