May 27, 2024

Klimaatverandering is de grootste zorg voor de Nederlandse jeugd.  Ze zeggen dat reclame voor vlees en vliegreizen verboden is

Klimaatverandering is de grootste zorg voor de Nederlandse jeugd. Ze zeggen dat reclame voor vlees en vliegreizen verboden is

Klimaatverandering is het belangrijkste onderwerp voor jongeren in Nederland die dit jaar hebben bijgedragen aan de UNICEF Jeugdtips. In een rapport dat maandag, Jeugdprinsdag, wordt gepubliceerd, doen ze verschillende voorstellen voor verandering, waaronder een verbod op vleesreclame, vliegreizen en de fossiele industrie.

Jongeren zeggen ook dat ze het belangrijk vinden “dat mensen begrijpen hoe deze producten of diensten bijdragen aan de klimaatverandering.” Ze stellen voor om op school aandacht aan het onderwerp te besteden en informatie over de klimaatimpact van producten op de verpakking te zetten. Bijvoorbeeld: “Hoeveel water, energie en voer zijn er nodig om een ​​hamburger te maken.”

De tweede klimaattip is om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Wat jongeren betreft moet het openbaar vervoer goedkoper worden, terwijl de belastingen op vervuilende auto’s en scooters omhoog moeten. ‘En verhoog ook de belasting op vlees. Met al deze extra inkomsten zou het mogelijk kunnen zijn om het openbaar vervoer gratis te maken. Hun derde advies is om ‘stop de consumptiemaatschappij’, waarbij veel dingen na één gebruik worden weggegooid. Het is beter voor het milieu om hervulbare containers te gebruiken.” En meer materialen te hergebruiken.

“Velen van ons maken zich zorgen omdat we ons eerlijk afvragen of dit probleem wel of niet zal worden opgelost”, schreven de auteurs van het rapport. “Of de regering de zaak serieus genoeg neemt.” Volgens de kinderrechtenorganisatie UNICEF van de Verenigde Naties hebben ruim 1.000 mensen hebben meegewerkt aan het schrijven van het rapport. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Naast klimaatverandering maken Nederlandse jongeren zich zorgen over oorlogen en armoede. Ze roepen bijvoorbeeld op tot ‘meer begrip voor de situatie van mensen die zijn gevlucht’ en geloven dat landen goede naoorlogse hulp moeten krijgen om hun economieën te herstellen.

Om armoede te bestrijden moeten het minimumloon en de sociale uitkeringen stijgen met de inflatie, zeggen jongeren. Volgens hen zouden hobby’s zoals sporten of muzieklessen gratis moeten zijn. “Dit geeft iedereen de kans om mee te doen en zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort.”

Vandaag, op Jeugd Prinsjesdag, bespreekt een groep jongeren het rapport en hun advies met Kamerleden.