June 17, 2024

In Nederland wachten 18.000 mensen op een beslissing op hun staatsburgerschapsaanvraag

In Nederland wachten 18.000 mensen op een beslissing op hun staatsburgerschapsaanvraag

Vanaf februari 2024 wachten 18.860 aanvragers van het Nederlanderschap op een beslissing op hun aanvraag, waarvan 460 met een achterstand van meer dan 12 maanden.

Volgens gegevens van de IND zijn de meeste (92 procent) van de in totaal 18.860 aanvragen maximaal zes maanden in behandeling, terwijl 1.040 maximaal een jaar kan duren, aldus de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, SchengenVisaInfo.

Vergeleken met dezelfde periode in 2022 is het aantal hangende aanvragen echter aanzienlijk afgenomen, terwijl het aantal aanvragen voor het staatsburgerschap is gestegen.

Er staan ​​dit jaar aanzienlijk minder aanvragen in de achterstand

In 2023 bleven er vanaf februari ongeveer 18.860 aanvragen in de achterstand, terwijl er nog 24.740 aanvragen in de achterstand bleven, zo bleek uit de gegevens. Dat wil zeggen dat de autoriteiten voor ongeveer een kwart (24,7 procent) van die aanvragen resultaten konden verstrekken.

Vervolgens daalde het aantal aanvragen dat tot zes maanden in behandeling was, van 19.410 naar 17.360 – een daling van 2,8 procent.

By werkt efficiënter als er geplande aanvragen zijn zoals gezinshereniging en naturalisatie. We zijn [IND] Het verwerken van aanvragen die op basis van het landenbeleid een goede kans van slagen hebben, maar ook aanvragen die feitelijk geen grote kans van slagen hebben. Ook vorig jaar had de IND ruim 6 duizend medewerkers.

Directeur-generaal van de IND, Rodia Mass

Op dezelfde manier wachten in 2023 780 aanvragen van één jaar oud op een beslissing. Dit jaar daalde dat aantal naar 460 – een daling van 41 procent.

De grootste verandering was echter te zien bij aanvragen tussen zes en twaalf maanden, die met 77,1 procent daalden – met slechts 1.040 onbesliste aanvragen.

De aanvraagpercentages zijn in februari 2024 met 67% gestegen

In februari 2023 verkregen 2.900 mensen de Nederlandse nationaliteit. Het jaar daarop steeg dit aantal met 67 procent tot een totaal van 4.850.

Hoewel dit jaar meer mensen een staatsburgerschapsaanvraag hebben ingediend, kan er sprake zijn van een neerwaartse trend. Uit gegevens van de IND blijkt dat het hoogste aantal staatsburgerschapsaanvragen werd ingediend in januari (5.140), tussen februari 2023 en 2024. Dit betekent dat er in februari een daling is van 5,64 procent in het aantal mensen dat de Nederlandse nationaliteit aanvraagt.

Aan de andere kant is er sprake van een duidelijke afname van het aantal beslissingen dat op dergelijke aanvragen wordt gegeven. In 2023 werden in totaal 6.070 beslissingen genomen, maar in februari 2024 daalde dat aantal naar 4.750 – een daling van 21,7 procent.