March 3, 2024

In de meeste Nederlandse regio’s keert economie terug naar pre-epidemie

De meeste delen van Nederland zijn economisch hersteld van de impact van het coronavirus. Vooral de renaissance in de industrie en handel heeft de economie op regionaal niveau geholpen vóór de epidemie, of meer dan twee jaar geleden. Maar Nederland (CBS) zegt dat Amsterdam en vooral het gebied rond Sicifol achterblijven.

In de helft van de 52 regio’s die het CBS verdelen, was de economie groter dan in het tweede kwartaal van 2019. In veertien regio’s lag het pre-crisisniveau van het coronavirus op hetzelfde niveau.

Zuidoost-Noord-Brabant, Utrecht-West, Oost-Zuid-Holland en Delfzijl groeiden in twee jaar tijd het meest door handel en nijverheid. De economie in deze gebieden is met 3 procent of meer gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Het Amsterdam en het Harlemmermeergebied was het meest achterlijk. Hun economie was respectievelijk 8 en 18 procent kleiner dan twee jaar geleden. In de hoofdstad zijn de horeca, de culturele sector en het toerisme relatief belangrijke pijlers van de economische bedrijvigheid. Deze sectoren zijn zwaar getroffen door alle maatregelen tegen het coronavirus, waarvan sommige nog steeds van toepassing zijn.

Het gebied van Harlemmermir had te maken met een diepe recessie omdat er na de eerste wereldwijde uitbraak van het coronavirus geen vluchten mogelijk waren van en naar Shiphol Airport. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 kende de regio een sterke economische groei van circa 17 procent, doordat er weer meer vliegverkeer is dan vorig jaar.