April 15, 2024

IATA start juridische procedure om Nederlandse slotregel te beëindigen

De International Air Transport Association (IATA) heeft in Nederland juridische stappen ondernomen tegen leden van het wereldwijde beleid dat de implementatie van een nieuwe beleidsbepaling voor slottoewijzing uitsluit die van invloed kan zijn op het besturingssysteem voor slottoewijzing en kan leiden tot zakelijke schade aan de IATA.

Volgens de IATA is de regel vanaf komende zomer ingevoerd door de ACNL Nederland.

Daarnaast stelt de regel een lijst van prioritaire locaties op de drie drukste Nederlandse luchthavens vast. Controle in vele opzichten, SchengenVisaInfo.com Rapporten.

De Air Transport Association zei dat de bepaling niet adequaat was gehandhaafd en drong erop aan dat ACNL eenzijdig werd gebruikt zonder het nodige partijadvies, zoals vereist door de EU-wetgeving.

“Het gebruik van de regel bij reserveringsbeslissingen brengt de rol van onafhankelijke en onpartijdige slotcoördinatoren zoals gespecificeerd in de EU-wetgeving in gevaar, en vereist in plaats daarvan prioriteit bij hun besluitvorming over de lijst met doelen. Dit benadeelt de coördinator voor luchthavenpersoneel en luchtvaartmaatschappijen en consumenten.” Dat zei Conrad Clifford, adjunct-directeur-generaal van de IATA.

Verder zei Clifford dat betrouwbaarheid moet voldoen aan de behoeften van consumenten die meer vracht willen vervoeren of willen verplaatsen, en benadrukte dat luchtvaartmaatschappijen een schema moeten ontwerpen dat voldoet aan de behoeften van consumenten, niet aan de voorkeuren van infrastructuuraanbieders.

Daarnaast wordt opgemerkt dat deze regel de goede ontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij in gevaar brengt. De Royal Siphol Group heeft de belangrijkste principes van reservering genegeerd, zoals het bieden van keuze aan consumenten voor diensten en producten en het bevorderen van concurrerende markten.

“De beslissingsbevoegdheid ontlenen aan een eerlijk en onpartijdig globaal slotproces en dit in handen geven van de luchthaven zal nadelig zijn voor de ontwikkeling van een efficiënte luchtvaartmaatschappij met negatieve gevolgen voor individuele consumenten, bedrijven en uiteindelijk de Nederlandse economie.” Dat meldt het IATA-rapport.

Verder merkte de IATA op dat deze bepaling een aanzienlijk risico inhoudt voor de onpartijdige rol van slotcoördinatoren in de EU. De implementatie van de Global Airport Slot Guidelines (WASG) onder de huidige wetgeving is een van de fundamentele principes van integratie, zolang er onafhankelijkheid en onpartijdigheid is in de werking ervan. Deze regel is echter in strijd met zowel het EU-recht als de WASG.

Eerder, IADA dringt er bij regeringen op aan de reisbeperkingen van Govt-19 te beëindigen, aangezien deze regels het herstel van het luchtverkeer belemmeren Bij kritiek op het gebrek aan overeenstemming tussen landen.