April 14, 2024

Het Spaanse Cepsa tekent een deal met Nederland om groene brandstof te meten

Het Spaanse Cepsa tekent een deal met Nederland om groene brandstof te meten

CEPSA en ACE Terminal hebben een Memorandum of Understanding getekend. Voor direct eindgebruik in de scheepvaart en andere industrieën in Noordwest-Europa.

Cepsa ontwikkelt 2GW groene waterstof in zijn twee energieparken in Andalusië, Zuid-Spanje, als onderdeel van zijn Positive Motion-strategie voor 2030, een maatstaf voor duurzame mobiliteit en de productie van hernieuwbare waterstof en geavanceerde biobrandstoffen en in de energietransitie. De twee waterstoffabrieken, met een investering van 3 miljard euro, zullen deel uitmaken van de Andalusische Groene Waterstofvallei, de grootste groene waterstofhub in Europa, waarvoor Cepsa onlangs verschillende gezamenlijke overeenkomsten heeft ondertekend in de hele waterstofwaardeketen.

Aan de importzijde werken Gasunie, HES International en Vopak samen om de ACE Terminal te ontwikkelen als toegangspoort tot Nederland voor ammoniak als drager en duurzame grondstof voor groene waterstof. De open access terminal bevindt zich in de haven van Rotterdam, wat betreft energie de belangrijkste haven voor Noordwest-Europa. Met gepland hergebruik van bedrijfsmiddelen en infrastructuur is ACE Terminal een project met een korte time-to-market. De MoU met CEPSA is de eerste overeenkomst tussen een extra klant en ACE Open Access Center Terminal voor de import van groene waterstof en ammoniak.

De MoU tussen CEPSA en ACE Terminal zal leiden tot een bindende commerciële overeenkomst voor de export van groene ammoniak, de herverdeling van groene ammoniak naar eindmarkten en de verwerking van groene ammoniak tot groene waterstof. Gebruikt door eindklanten in Noordwest-Europa. De locatie van de ACE-terminal in de Rotterdamse haven biedt een directe aansluiting op het industriële en geplande nationale waterstofnetwerk van Rotterdam en heeft een uitstekende aansluiting op de infrastructuur voor Noordwest-Europa.

Dankzij omstandigheden zoals voldoende zon, wind en land, solide elektriciteit en toegang tot doorvoerhavens, zorgt de import van groene energie die concurrerend geproduceerd kan worden door CEPSA in Zuid-Spanje voor een koolstofarme en stabiliserende industrie en transport in het noorden. Energieonafhankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid in Europa.

De samenwerking met ACE Terminal versterkt Cepsa’s overeenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam voor een waterstoftoeleveringsketen tussen twee van Europa’s belangrijkste havens, Rotterdam en Algiers.

Cepsa streeft ernaar om in 2027 te starten met de eerste groene waterstofexport vanuit Spanje, wat goed aansluit bij de tijdlijn van het ACE-terminalproject.

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetton, die de ondertekening van het MoU in Madrid bijwoonde, zei: “Dit Memorandum of Understanding tussen CEPSA en ACE Terminal is een goed voorbeeld van het soort samenwerking dat nodig is, en we willen graag een nieuw Memorandum of Understanding op het gebied van hernieuwbare waterstof tussen Spanje en Nederland promoten. mijlpaal voor de Europese Waterstofstrategie bij het creëren van waterstofcorridors tussen Zuid- en Noord-Europa Help de afhankelijkheid te verminderen en de Nederlandse decarbonisatie- en klimaatdoelstellingen te behalen.

Deze alliantie maakt de Green Hydrogen Corridor concreet en vergroot het internationale potentieel van de Andalusische Green Hydrogen Valley, waardoor de groene waterstof geproduceerd door Cepsa in Zuid-Spanje kan worden ingezet voor de industrie en scheepvaart in Noord-Europa.

..zei Marten Wetzelaar – CEO van CEPSA.

Egbert Vrijen, projectdirecteur van ACE Terminal, zei: “We zijn verheugd dat CEPSA ervoor heeft gekozen om voor ACE Terminal te kiezen.

Volgens Cepsa is Rotterdam de belangrijkste energiehaven van Europa, goed voor 13% van de Europese energievraag, terwijl de haven van Algeciras de eerste in Spanje is, de vierde in Europa en een belangrijke handelsroute tussen Europa en Azië. De toekomstige vraag naar groene waterstof in Noordwest-Europa overstijgt de capaciteit om deze in eigen land uit duurzame bronnen te produceren, waardoor een grote import van groene waterstof noodzakelijk is.