June 18, 2024

Help mee met het verminderen van afval in Nederland – bergoor

Karen Blackmore, Nederland. Wil jij Nederland helpen het doel van Boulder County van 90% afvalverwijdering in 2025 te behalen? U kunt dit doen door deze enquête in te vullen. Deze informatie zal worden gebruikt om prioriteiten te stellen en inspanningen te plannen om zendingen vanaf het land te verminderen. We zoeken input van de hele Nederlandse gemeenschap: inwoners, bedrijven, medewerkers, bedrijven en bezoekers. We hopen dat u 10 minuten zult besteden aan het invullen van deze korte enquête. Uw inbreng is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere toekomst. De enquête is open tot april.

Een elektronische versie van de enquête is te vinden op nederlandco.org/zero-waste-survey of gebruik deze QR-code:

Gedrukte studies zijn verkrijgbaar bij het Stadhuis van Nederland.

Met dank van het Netherlands Zero Waste Dream Team:

Brian Pix, Nederland Transfer Station

Karen Blackmore, Netherlands Envision 2030 Committee

Cinda koken, eco-cyclus

Garrett McDonnell, Nederlandse Duurzaamheidscoördinator

Dona Monacella, Nederland Transfer Station

Janet Nitsky, University of Western Colorado

Sarah Travers, Wild Bear Nature Center

Annette Truffelt-Frank, Nederland Voedselvoorraad en kledingkast

(Oorspronkelijk uitgebracht op 22 april 2021 Bergoor.)