July 25, 2024

Hebben we ‘piekvlees’ bereikt?  Waarom een ​​land zijn veestapel probeert te verminderen |  Klimaat crisis

Hebben we ‘piekvlees’ bereikt? Waarom een ​​land zijn veestapel probeert te verminderen | Klimaat crisis

ik benngrid de Sain is een van de duizenden melkveehouders in Nederland die zegt wel eens ‘s nachts wakker te worden. Vanwege het gerechtelijk bevel 2019 De Nederlanders bleken de Europese milieuwetgeving te overtreden en zijn boerderij met 100 koeien in Noord-Holland was illegaal.

Zoals andere Meer dan 2.500 boeren Wiens omgevingsvergunning ineens ongeldig wordt Ze wil de toekomst Daar kan ze in haar levensonderhoud voorzien en legaal landbouw bedrijven.

Nederland krijgt als eerste te maken met vragen waarvan wetenschappers hopen dat ze snel naar alle intensieve landbouwgebieden zullen komen: hoe brengen we de behoeften van het milieu in evenwicht met de manier waarop we boeren en telen? hebben we bereikt”Opperste vlees“, enz Supreme olie: Zoveel vee, zoveel lokale vervuiling, meer niet Duurzame futures nemen af? Ook de Verenigde Staten, de grootste rundvleesproducent ter wereld, krijgt binnenkort vragen te beantwoorden.

In november kondigde de Nederlandse regering een eerste fase aan Project van € 24,3 miljard ($ 26,3 miljard). Koop 3.000 boerderijen en grote industriële vervuilers nabij beschermde natuurgebieden – desnoods door onteigening; “Met pijn in ons hart”. Het is zeer controversieel en alleen Eerste definities Aangekondigd na een jaar bezwarennerveus Onderhandelingen En een rapport in oktober Aanbevelingen Binnen een jaar de eerste 500 of 600 vervuilers opkopen.

De reden is dat uitstoot Ammoniak, stikstofoxiden en distikstofoxide beschadigen gebieden van uniek, natuurlijk landschap die bekend staan ​​als Natura 2000-habitats, die moeten worden beschermd door EU-wetgeving. De regering zegt dat dit de lokale uitstoot van stikstofverbindingen zal verminderen 12% tot 70%Inclusief het snijden van Nederland’ 118 miljoen boerderijdieren 30% tegen 2030, volgens Planbureau voor de Leefomgeving Voorspellingen.

Tjerd de Groot, Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder van coalitiepartij D66, pleit voor halvering van het aantal varkens en kippen, minder koeien houden en weiden. Graan invoer En soja voor voedsel. “Overal waar je kijkt, is er een probleem met de landbouw”, zei hij, eraan toevoegend dat de resulterende vervuiling de biodiversiteit en de waterkwaliteit heeft aangetast. “Ja, dat zijn we geweest Een grote exporteur Maar nu betalen we een enorme tol aan het milieu.

Milieuactivisten geloven Nederland Verschillende landbouwsystemen moeten alle componenten van hun voedselketen veranderen om een ​​goed rendement te behalen. “Alle borden zijn rood”, zegt Natasja Oerlemans, hoofd van de voedselgroep van het World Wide Fund for Nature (WWF) in Nederland. “De vlees- en zuivelproductie in Nederland kan niet meer op deze schaal. Dit is al jaren duidelijk.

Alle ogen zijn gericht op Nederland, volgens wetenschappers die geloven dat de wereld actie nodig heeft om de veestapel te verminderen – in plaats van te vertrouwen op vrijwillige verminderingen van vervuiling of technologische maatregelen die op schaal niet bewezen zijn.

“Het belangrijkste verschil met eerdere maatregelen is de vermindering van de veestapel”, zegt dr. Helen Horvat, senior research fellow bij Chatham House en klimaatbeleidsmedewerker aan de Harvard University. In 2019 leidde hij een team van wetenschappers Een oproep tot actie bevestigen Vee afname. “In plaats van de hoeveelheid landbouwproductie te verminderen, kijken we alleen naar technische benaderingen om stikstof op het punt van productie te verminderen of om lekkage naar het milieu te verminderen. Alle ogen zullen op Nederland gericht zijn om van deze verandering te leren.

Vee – gefokt voor vlees en melk – heeft enorme gevolgen voor het milieu, en Harwad stelt dat de verlagingen deel moeten uitmaken van een breder groen initiatief. “Op dit moment moet de wereld meer land behouden voor biodiversiteit, het verlies aan biodiversiteit omkeren, de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de ontbossing stoppen en de veeteelt verhogen”, zei hij. “Nu is er meer vee Planeet dan wilde dieren, en meer dan drie keer de bevolking. Veehouderij Een steeds groter wordende voorspelling, diëten over de hele wereld veranderen om meer dierlijke producten op te nemen. Er moet iets worden gegeven, en dat mag niet het klimaat of de biodiversiteit zijn.

Volgens Pete Smith, hoogleraar bodem en globale verandering aan de Universiteit van Aberdeen in Schotland, kunnen landen als Denemarken en de Verenigde Staten binnenkort voor soortgelijke dilemma’s komen te staan. “We zijn Vorig jaar bewezen “Veehouderij is verantwoordelijk voor 57% van de broeikasgassen die worden uitgestoten door het voedselsysteem”, zei hij. “Het heeft een onevenredig effect op het klimaat. We hebben te veel vee om het klimaat te ondersteunen, en de intensiteit van de landbouw is het probleem. Het verbaast me niet dat Nederland voorop loopt, want dat heeft het grootste probleem.

Ondertussen bezit Amerika de wereld Een geweldige producent Rundvlees, gevogelte en koemelk, en varkensvlees is de tweede grootste producent. “Bij het vergelijken van voedingsmiddelen in termen van nutriëntenvervuiling per geproduceerde kilogram, Er gaat niets boven rundvlees‘, zei Horvat. “Twee derde Bijna alle in de Verenigde Staten geproduceerde gewascalorieën worden gebruikt voor voedergewassen. Maar de veehouderij draagt ​​minder dan 1% bij aan het BBP van de VS Twee keer zoveel eten Omdat er mensen kunnen worden geproduceerd op land dat momenteel wordt gebruikt voor het verbouwen van voedergewassen voor landbouwhuisdieren.”

Boeren demonstreren met hun koeien buiten het huis van Nederlandse vertegenwoordigers op 28 juni 2022. Foto: Jeffrey Groeneweg/ANP/AFP/Getty Images

De Verenigde Staten zullen dit jaar naar verwachting 12.820.000 ton rund- en kalfsvlees produceren. Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten – Lichte daling van 6% als gevolg van droogte, maar verhoogde varkensvlees- en pluimveeproductie.

Veehouderij is opgenomen 17.900 Amerikaanse doden per jaar van luchtvervuiling, en Milieubeschermingsagentschap van de Verenigde Staten “Landbouwafvoer is de belangrijkste oorzaak van gevolgen voor de waterkwaliteit van rivieren en beken, de derde belangrijkste bron van gevolgen voor meren en de op een na grootste bron van gevolgen voor wetlands”, zegt hij. Een voorbeeld Mississippi rivier.

Toen de Verenigde Staten verdragen ondertekenden zoals G7 2030 natuurcompactBelofte om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, en er is een nieuwe Speciale gezant voor biodiversiteit en watervoorradenHet is geen feest Conferentie over biologische diversiteit – Een mogelijk struikelblok voor de invoering van een regeling naar Nederlandse stijl.

Dr Matthew HayekDe assistent-professor in milieustudies aan de New York University wil het punt van “piekveestapel” bepalen en verminderen in plaats van te vertrouwen op strategieën voor klimaatbeperking. Zeewier Toevoegingen of Mest vergisters. “Ze pakken een deel van het probleem niet aan en hun technische potentieel komt niet naar voren op de schaal – vooral als je productie en consumptie minder vergelijkt”, zei hij.

“In de VS, met name in het middenwesten, zijn er nog steeds stikstofconcentraties en ‘verslechterd water’ hoger dan federaal toegestaan. Maar staten kunnen uitzonderingen maken, wat is wat Iowa en staten met veel maïs en vlees hebben gedaan. Er zijn geen juridische mechanismen of sociale druk om ze aan te pakken – vooral U hebt een sociale en regelgevende greep op de landbouwsector.

“We hebben een bepaalde hoeveelheid ‘toegestane’ stikstofvervuiling. De manier waarop we omgaan met ‘puntbron’-vervuiling door industriële veehouderij, door het over velden te verspreiden en op wonderbaarlijke wijze om te zetten in niet-puntbronverontreiniging, kan niet strikt worden gecontroleerd.’ hij voegde toe.

Hayek gelooft in “zachte” principes zoals Vegetarische vriendelijke menu’s Ziekenhuizen in New York City zijn mogelijk gebonden aan lokale regelgeving, zoals de limiet voor “Total Maximum Daily Load” van 2010. Chesapeake bay – evenals het vergroten van het publieke bewustzijn. “Vaak kiezen we er niet eens voor om vlees te eten; We kiezen omdat we niet erkennen dat er een keuze is Nee We moeten vlees eten’, zei hij. “We koppelen in ons reguleringskader het microniveau niet echt aan het macroniveau. We kijken naar een boerderij of een akker, maar stellen niet de vraag: is de stikstofbelasting in die aquifer groter dan in die aquifer?

In het kleine, dichtbevolkte Nederland lijkt het misschien makkelijker genoegen te nemen met een “macro”-beleid in één land. 17,8 miljoen mensen.

Maar politieke actie hier is beladen met conflicten, tegenstrijdige belangen, woede en wantrouwen.

Boeren klagen hangt al jaren in het ongewisse; Bronnen van vervuiling zoals de luchtvaart, het wegverkeer en de industrie worden zelden aangepakt; En hun afdeling heeft zich ontwikkeld Meer reductie dan andere. “Mensen op het platteland zijn al 30 jaar aan het innoveren om stikstof te verminderen – geen enkele andere sector heeft het gedaan”, zegt Kees Hans, een boer en eigenaar van een windmolenpark in Zeriksi. Een groeiende BBB-boer-burgerbeweging. “We willen niet altijd groot zijn, maar we zullen blijven innoveren en veilige voedselbronnen voor mensen proberen te creëren. Stikstofreductie gaat niet over het uitkopen van boeren. Het moet komen van de industrie, luchtvaart, scheepvaart, autobewegingen.

Ondertussen was het idee om Nederlanders voor te stellen minder vlees te eten zeer controversieel Stilletjes verwijderd Uit de klimaatbewustmakingscampagne van de voormalige minister van Landbouw van 2019.

Sommigen geloven dat een stikstofprijssysteem, onderdeel van de nieuwe plannen, zal helpen.

“Boeren hebben niets verkeerd gedaan: ze hebben gedaan wat de economie dicteert”, zei Kamerlid de Groot. “Zonder vervuilingsprijzen is voedsel zo goedkoop. De schade is al aangericht Berekend door een bedrijf € 7 miljard per jaar in Nederland. heb je nodig [monetise] En dat – en dan zal de economie veranderen.”

Milieuactivisten zoals Oerlemans pleiten voor een onderzoek naar andere delen van de voedselketen – inclusief Banken En Voer fabrikanten – evenals boeren helpen Verandering Betere lonen, minder intensieve landbouw en diensten als landschapsverbetering, beheer van uiterwaarden en koolstofvastlegging.

Maar voor melkveehouders als de Sain – die de overheid wil legaliseren door ‘piekvervuilers’ een halt toe te roepen – kan toch niet snel genoeg komen. “Boeren houden zich altijd aan de regels”, zei hij. “Als ik kan leven met 50 koeien, waarom zou ik dan 100 koeien melken?”