June 15, 2024

Freelancen in Nederland: CEO’s delen hun voorspellingen

Freelancen in Nederland: CEO’s delen hun voorspellingen

Nederland is een van de sterkste, meest dynamische economieën voor freelancers. Kortom, uitgebracht beoordelingen In dit land met meer dan 17 miljoen inwoners vervolgen meer dan een miljoen freelancers hun carrière als parttime of fulltime freelancers.

Dit is meer dan 5% van de bevolking Meer dan 10% van de werknemers Minder dan 10 miljoen. De groei wordt geraamd op 3,7% in 2022, met onzekerheid over de wereldeconomie die het bbp naar verwachting zal vertragen tot 1,3% in 2024. De Nederlandse arbeidsmarkt is relatief stabiel. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting stijgen van 3,7% in 2022 tot 4,3% in 2023 en 2024. De belangrijkste beroepscategorieën van freelancers zijn goed vertegenwoordigd in Nederland: sterke software- en hardwaretechnici, creatieven op het gebied van marketing, reclame, SEO en grafisch ontwerp, fotografie en videografie en onafhankelijk managementadvies.

Wat zijn de prognoses voor freelancen in Nederland? Volgens de OESO zal de Nederlandse economie naar verwachting sterke freelanceprestaties op veel gebieden ondersteunen tegen pre-pandemische tarieven, aangezien het aannemen van personeel krap blijft. Maar in plaats van te zoeken naar algemeenheden van overheidsschattingen, vroegen we de CEO’s van grote freelancesites om commentaar te geven op hun mening over de kansen en uitdagingen van freelancer zijn dit jaar en de komende twee jaar.

Dit is wat ze zeiden:

Joni Cartmill is de CEO Werkvrij.ioVerwijzend naar macro-economische en sociale drijfveren, geeft de Nederlandse culturele omarming van innovatie en verandering freelancen een sterke impuls:

“Nederland staat als geweldige tech-hub altijd open voor innovatie en verandering. Met de opkomst van werken op afstand als gevolg van Covid en recente ontslagen, wenden meer mensen zich tot freelancen. 50% van GenZ & Millennials freelance, trends vergelijkbaar met de VS 70% van de tech executives vertrouwt op freelancers om lacunes in vaardigheden op te vullen en snel toegang te krijgen tot talent.Bedrijven die gemengde teams van freelancers en fulltime werknemers omarmen, zullen een concurrentievoordeel hebben in de ‘nieuwe’ strijd om talent.

Kiki Callis en Kim Tratz zijn co-CEO’s Maatschappij Benadruk de aantrekkingskracht van de freelance levensstijl op Nederlanders van alle leeftijden:

“Het aantal freelancers in Nederland heeft dit jaar een piek bereikt. Freelancen is de nieuwe manier van leven. Het is geen trend, het is niet de toekomst, het gebeurt nu. Voor Gen-Z’s die gemakkelijk van baan willen veranderen, Millennials voor boomers die willen na 15 jaar bij een reclamebureau een grotere impact maken met hun expertise. We werken graag op afstand. Voor de meeste van onze leden zijn doelgerichtheid en autonomie waardevoller dan een hoog salaris.”

Niels Arndts, mede-oprichter Matigheid Bewering van Versterkte Kallis:

“Bij Temper zien we steeds meer mensen op de arbeidsmarkt komen die echt willen werken, maar alleen als ze zelf bepalen wat, waar en wanneer. Het is een bredere trend: mensen willen vrijheid en flexibiliteit en stellen weer prioriteiten. rol van werk zal toenemen, De arbeidsmarkt waarop deze mensen terechtkomen wordt gedomineerd door structurele tekorten – vooral door vergrijzing – die de komende jaren niet zullen verdwijnen. We moeten de wil tot vrijheid aanvaarden, anders corrigeren we niet de huidige mismatch tussen vraag en aanbod van werk.”

Edwin van de Bospoort is de CEO Zoom De Nederlandse markt wijst al op een grote mate van samenwerking, waarbij bijvoorbeeld technologiesectoren al beroep doen op freelancers en andere externe partners:

“We merken dat veel bedrijven steeds meer beroep doen op bekwame freelancers. We hebben vastgesteld dat een aanzienlijk aantal technologiesectoren voor meer dan 50% van hun personeel afhankelijk is van externe werknemers. De freelancemarkt in Nederland is competitief en rekruteringsmanagers hebben te maken met een strijd om talent om de beste kandidaten binnen te halen. Een uitdaging is dat HR- en inkoopafdelingen vaak prioriteit geven aan processen boven aannamekwaliteit. Naarmate bedrijven beseffen hoe belangrijk het is om toptalent aan te trekken om succes aan te trekken, vindt er een langzame verschuiving plaats in het prioriteren van kwaliteit.

Louise Dorn, CEO Haloma SEen platform voor marketing en creatieve diensten geeft aan hoe bedrijven presteren Franjes Van de Bospoort beschreef in zijn commentaar:

Van de 9,6 miljoen mensen die in Nederland werken, zijn er 1,6 miljoen freelancers. Dit aantal blijft elk kwartaal stijgen. Inmiddels wordt 1 op de 5 klussen gedaan door een freelancer. De Nederlandse arbeidsmarkt is krap. Zoals we zien dat veel bedrijven prioriteit blijven geven aan interne werving en hoge eisen stellen aan ervaring en vaardigheden, maken vooruitstrevende bedrijven hun bedrijf toekomstbestendig door intern personeel aan te nemen voor sleutelfuncties (60-70%) en de resterende OPEx toe te wijzen aan een flexibele oplossing. Geverifieerde freelancers. Elk kwartaal kunnen klanten vaardigheden en capaciteiten inbellen, maar hoeven freelancers maar één keer aan boord te nemen.

Sebastian van ‘de Hoff en Bob van Es, co-CEO’s SABest.nl Beschrijf hoe hun bedrijf aantoont dat de freelance-economie die binnen en namens Nederland opereert sterk en steeds mondialer wordt:

“Speciaal voor Nederland hebben we South African Freelance Remote Worker in het leven geroepen. Door de beste kwaliteit tegen de beste prijs te bieden, hebben we een duidelijke voorsprong. Dezelfde tijdzone en taal, maar ook de werkethiek, zijn geruststellende elementen voor Zuid-Afrikaanse freelancers. We zijn ons als geen ander bewust van de economische situatie, maar de komende storm hopen we het hoofd te bieden. Het zal jaren duren voordat de vraag naar vaste functies de vraag naar flexibiliteit vervangt. Groei vereist flexibiliteit. Waar men freelancers vroeger zag als een brain drain, worden ze nu gezien als extra-gespecialiseerd.

Lee Willoughby, Co-Chief Executive Officer Stopverf Beschrijft de volgende evolutie van de freelance-economie in Nederland en elders. en in toenemende mate grote en middelgrote ondernemingen, maar ook non-profitorganisaties en gemeenten Talent creëert wolken Blijf in contact met geselecteerde freelancers. Of het een zegen voor de markten zal zijn, zal leiden tot meer omzet of een geduchte concurrent moet nog worden bepaald:

“We zien dat veel grote bedrijven strategieën voor interne talentpools voor freelancers implementeren om snel en gemakkelijk gekwalificeerde resources te vinden. Deze aanpak stelt bedrijven in staat hun eigen talentpools te bezitten en weerspiegelt het groeiende inzicht dat bedrijven interne talentpools kunnen bouwen. Bedrijven kunnen in hun wervingsbehoeften voorzien in de competitieve Nederlandse arbeidsmarkt Het toepassen van freelancestrategieën als aanvulling op de interne talentenpool is een waardevolle aanpak.

Wat zijn de algemene resultaten van het mentorschap van onze Nederlandse CEO’s? De freelance-revolutie groeit om zowel economische als diep culturele redenen. Steeds meer Nederlandse freelancers zien freelance als een aantrekkelijk carrièrepad. Freelancers aan de klantzijde hebben misschien een tijdelijke verkeersdrempel bereikt totdat de Nederlandse en de EU-economie verbeteren, maar de trend is positief voor de lange termijn. Bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in het profiteren van freelancetoegang, expertise en snelheid van onboarding en tijd tot productiviteit.

Leve de revolutie!

Volg mij LinkedIn.