April 19, 2024

Fiscale regels: Duitsland en Nederland dringen aan op minimale doelstellingen voor schuldvermindering voor EU-landen

Fiscale regels: Duitsland en Nederland dringen aan op minimale doelstellingen voor schuldvermindering voor EU-landen

De lopende hervorming van de begrotingsregels van de EU heeft een nieuwe wending genomen nadat Duitsland en Nederland eisen stelden voor minimale doelstellingen voor schuldvermindering.

De EU-wetgeving vereist dat landen hun begrotingstekort onder de 3% van het bruto binnenlands product (bbp) en de overheidsschuld onder de 60% van het bbp houden, maar veel landen overschrijden die limieten na jaren van intensieve uitgaven om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te verzachten . , de Russische oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.

De Europese Commissie is van mening dat deze nieuwe economische realiteit een hervorming van de financiële regels van de groep rechtvaardigt en heeft de eerste stappen gezet om de huidige structuur te herzien.

In een verklaring Vorige novemberDe commissie stelde voor om zowel de 3%- als de 60%-doelstelling intact te laten, maar meer flexibiliteit toe te voegen zodat regeringen de doelstellingen kunnen aanpassen aan de specifieke omstandigheden van hun land.

Volgens het plan zouden EU-landen met Brussel onderhandelen over hun eigen nationale kaarten om de overheidstekorten te beteugelen en de schulden geleidelijk af te bouwen over een periode van vier jaar.

Landen met een zware schuldenlast, zoals Griekenland en Italië, zouden drie jaar extra kunnen krijgen om hun financiën op orde te krijgen en terug te keren naar een “voorzichtig” begrotingsbeleid.

Bij een belangrijke wijziging zal de regel die een uniforme 1/20e leningafbouwratio oplegde, worden verwijderd en vervangen door unieke paden. De verordening werd bekritiseerd omdat het tot pijnlijke offers dwong en de economische tegenspoed verergerde.

Maar Duitsland en Nederland, twee landen die voorstander zijn van begrotingsmatiging, zijn het niet eens met deze aanpak en eisen nu minimumdoelstellingen voor landen met schulden.

In een krant die Euronews niet heeft gezien, pleit Duitsland voor een uniforme regel die een “aanzienlijke” daling van de schuldniveaus zou garanderen.

Deze “algemene bescherming” vereist een vermindering van het schuldniveau van landen met een schuldquote van meer dan 60% van het bbp met 0,5% per jaar.

Volgens het Duitse document moeten landen boven die drempel hun schuld met 1% per jaar verminderen.

“De huidige ideeën van de Commissie moeten worden herzien, zodat de begrotingsplannen op middellange termijn jaarlijks leiden tot een (voldoende) verlaging van de debetrentevoet… zegt.

Duitsland stelt “eenvoudige en transparante” regels voor voor het beheer van de overheidsuitgaven en een bepaling om automatisch een nieuw hervormingsproces op gang te brengen als de buitensporige schulden aanhouden.

“Als het hervormde raamwerk geen verlaging van de debetrente oplevert, moet het na maximaal vier jaar worden herzien”, aldus de krant.

Dagen nadat het Duitse document naar de pers was gelekt, sprak de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kok haar steun uit voor het idee van een “gemeenschappelijke numerieke schaal” om te voorkomen dat landspecifieke plannen “anders” worden.

“We vinden het heel belangrijk dat er variaties zijn, dat er ruimte is voor hervormingen en investeringen, maar natuurlijk moet schuldvermindering concreet en meetbaar zijn”, zei Kak. Financiële tijden.

“We willen genoeg schulden afbouwen.”

Gag noemde echter geen jaarlijkse tarieven, de non-paper van Duitsland.

Euronews heeft contact opgenomen met het Nederlandse Ministerie van Financiën voor meer details.

In reactie op de rapporten zei de woordvoerder van de Europese Commissie, Weirle Nuyts, dat Brussel wetgevingsvoorstellen “in de komende weken” zou publiceren om het politieke debat vooruit te helpen, maar hij weigerde te zeggen of de voorstellen de door Duitsland en Nederland voorgestelde minimumdoelstellingen zouden bevatten.

“Het uiteindelijke doel is om te zorgen voor een brede consensus over dit belangrijke onderwerp”, zei Nuyts, eraan toevoegend dat de betrokkenheid bij regeringen over “overblijvende openstaande kwesties” werd voortgezet.

Ze zei ook Resultaten De vergadering van de ministers van Economische Zaken en Financiën van vorige maand bevatte een verwijzing naar de “geschiktheid en het ontwerp van een gemeenschappelijke benchmark”, die een “solide basis” biedt voor het werk van de commissie.

Brussel verbindt zich ertoe het hervormingsproces tegen het einde van het jaar af te ronden en de nieuwe financiële regels tegen januari 2024 in te voeren.

Het nieuwe kader zal naar verwachting rekening houden met de enorme hoeveelheid geld die nodig is om de groene en digitale transitie van de EU te versnellen, wat naar schatting 650 miljard euro aan extra investeringen per jaar kost tot 2030.

De EU-landen hebben maandenlang gedebatteerd over hoe ze een evenwichtsoefening kunnen vinden tussen sterke investeringen en aanhoudende schuldvermindering, zonder dat er een duidelijk antwoord in zicht is.

Ondertussen de Commissie heeft beslist Sancties voor niet-conforme landen moeten worden uitgesteld tot volgend jaar.

Aan het einde van het derde kwartaal van 2022 bedroeg de overheidsschuld 93% van het bbp in de eurozone en 85,1% in de EU. Griekenland had het hoogste percentage met 178,2%, gevolgd door Italië met 147,3%.

In dezelfde periode bedroeg de Duitse schuld 66,6% van het bbp, terwijl Nederland volgens Eurostat 49% had.