May 19, 2024

Er staan ​​63.000 woningen leeg in Nederland: feitenverificatie

Tijdens een bijeenkomst in Den Haag in februari zei GroenLinks-voorzitter Jesse Klaver dat er in Nederland ongeveer 63.000 woningen leegstaan. Als oplossing voor het leegstandsprobleem stelde hij een leegstandsbelasting voor die vergelijkbaar is met de belasting die in Vancouver, Canada wordt geheven. Daar verlaagde de belasting de leegstand met 25 procent. Uit onderzoek van ANP, Nieuwscheckers en Pointer blijkt dat de beweringen van Claver kloppen.

Op 20 februari van dit jaar hield GroenLinks een bijeenkomst in Den Haag over de wooncrisis. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen houdt de partij diverse bijeenkomsten over belangrijke maatschappelijke thema’s. Jesse Claver sprak tegen de havik. “Er zijn verschrikkelijk veel vacatures. Er zijn zo’n 63.000 vacatures in Nederland”, zegt hij. Het hoofd van GroenLinks legde met een vergelijking de omvang van het probleem uit. “Het is alsof de hele gemeente Leverton al meer dan een jaar niet bewoond is. En nog veel meer zijn op zoek naar een huis.” Volgens GroenLinks is de oplossing voor dit probleem een ​​vacaturelijn. “Deze banen kennen we al! De stad Vancouver kent al drie jaar leegstandsbelasting. Daardoor zijn de vacatures met 25 procent gedaald.”

Het CBS heeft op 26 november 2021 de Nationale Leegstandmonitor uitgebracht. Het gaf inzicht in de leegstand van woningen en andere woningen in alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland. Volgens deze cijfers (gemeten op 1 januari 2021) zijn er jaarlijks 63.170 vacatures in Nederland. Uit andere gegevens uit Nederland blijkt dat er per 1 januari 2021 63.067 huishoudens in de gemeente Leverton waren, een vergelijking dus.

Vancouver heeft in 2017 de leegstandsbelasting ingevoerd om speculatie met onroerend goed en buitenlands woningbezit aan te pakken. Bij de invoering moesten huiseigenaren 1 procent belasting betalen over leegstaande woningen. Momenteel is de belasting verhoogd naar 3 procent. Uit het rapport over de effecten van de belastingimplementatie van december 2021 blijkt dat het aantal leegstaande woningen tussen 2017 en 2020 met 26 procent is gedaald.

Deze verificatie is onderdeel van een joint venture tussen ANP, Pointer en Nieuwscheckers. Het plan heeft tot doel feitelijke berichten en beschuldigingen te verifiëren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.