April 19, 2024

Elektriciteit vliegt in 2026 in Nederland

In Nederland is het mogelijk om kleine vliegtuigen over korte afstanden te elektrificeren. De eerste negen passagiersvliegtuigen zullen tegen 2026 gecertificeerd zijn en beschikbaar zijn op de korteafstandsmarkt, en zullen duurzame luchtvaart een belangrijke stap vooruit brengen.

Dat blijkt uit onderzoek van NACO/Royal HaskoningDHV en Royal NLR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit onderzoek is onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden.

Meer standaard vliegroutekaart

Als het beleid niet verandert, wordt de rol van wereldwijde CO2 Emissies van vliegtuigen kunnen tegen 2050 stijgen van 2% naar 20%1. In Luchtvaartnota2 (Flight Note) heeft Nederland ambities gesteld voor een duurzame luchtvaart, met als doel het commerciële korteafstandsluchtverkeer in 2050 volledig te elektrificeren.

Het ministerie heeft de NACO en het NLR gevraagd een roadmap te ontwikkelen voor de implementatie van elektrisch vliegen in het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is het eerste onderzoek dat zich richt op de luchtvaartomgeving van de stakeholders en alle technische, logistieke, energie- en financiële aspecten die bijdragen aan het ontwerp van elektrisch vliegen. Zo is er gekeken naar de beschikbaarheid van apparatuur en batterijen, inrichting en logistiek op luchthavens, laadtechniek, (duurzame) energievoorzieningen en kosten.

Het onderzoek gaat in op verschillende uitdagingen. Aan de vliegtuigzijde omvat het de ontwikkeling van batterijen, het certificeren van nieuwe vliegtuigen en het verhogen van de productie om aan de vraag te voldoen. Op de grond wijzigen deze de infrastructuur en de openbare orde, het opzetten van duurzame energiebronnen en het reageren op de piek van de energievraag tijdens het opladen. Ondanks de uitdagingen ondersteunen onderzoekers de conclusie dat elektrisch aangedreven vliegtuigen, die tot 19 passagiers kunnen vervoeren op routes tot 200 km, in de toekomst structureel de rol van traditioneel vliegverkeer kunnen krijgen. Het biedt ook extra kansen voor de regionale luchtvaart. Dit biedt extra kansen voor de regionale luchtvaart.

Routekaart voor elektrische vliegtuigen

Alleen in het begin

Esther Cromhouth, directeur NACO (Netherlands Airport Consultants, Royal Haskoning DHV): “Ons onderzoek levert een waardevolle bijdrage aan de discussie over de toekomst van elektrisch vliegen en de rol daarvan bij het verduurzamen van het vliegverkeer. De roadmap laat op basis van de huidige technologische ontwikkelingen (2026-2030) zien wat er in de toekomst mogelijk is. realistisch scenario wanneer belanghebbenden actief op zoek zijn naar onderlinge samenwerking.” Wij zijn slechts; dit is een klein maar belangrijk onderdeel van de grote puzzel van wereldwijde verandering voor nulemissies en echt duurzame luchtvaart, allemaal onderwerpen waar we dagelijks mee te maken hebben.

“Met onze volledig elektrische bibistral wallis electro hebben we de mogelijkheid van elektrisch vliegen al laten zien. Op dit moment geldt dit alleen voor kleine vliegtuigen en korte afstanden”, voegde hij eraan toe. Martin Nagelsmid, hoofd van de afdeling Duurzaamheid en Milieu van het Koninklijk NLR (Netherlands Aerospace Center).

“Uitdagingen liggen op de grond en in beleid en recht, en we ervaren ze bijna elke dag. Naast elektrisch vliegen moet er meer gebeuren om de luchtvaart duurzamer te maken. We moeten inzetten op verschillende oplossingen zoals duurzame brandstoffen en meer. efficiënte vliegtuigen en operaties.

Caraïben

Het onderzoek gebruikte het vluchtschema tussen Aruba, Bonaire en Curaçao als voorbeeld om de impact van de introductie van elektrisch vliegen op infrastructuur, energievraag en kosten te kwantificeren. Het onderzoek levert zowel investeringen als operationele kosten op om de commerciële luchtvaart tussen de drie eilanden om te zetten in drie fasen: eerst klein beginnen in 2026 en vervolgens het vliegverkeer met 50% verminderen in 2030 en 100 (gemeten in 2019) met 2035% volledig elektrisch. Met de opgedane kennis uit dit onderzoek is het mogelijk om de mogelijkheden op andere plekken, in Nederland en in het Koninkrijk in kaart te brengen.

Deze studie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documents/kamerstukken/2022/02/18/aanbod-masterplan-elektrisch-vliegen

1 IPCC, 2014: Klimaatverandering 2014: Pakketrapport. Bijdrage van taken I, II en III Voor het vijfde evaluatierapport van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering

2 Minister von IenW, 2020 – Verandtville Vigen Knorr 2050 – Lustwardnotta 2020-2050, p68