April 19, 2024

Een Canadese studie heeft verbanden gevonden tussen luchtvervuiling en de ernst van COVID-19

Een Canadese studie heeft verbanden gevonden tussen luchtvervuiling en de ernst van COVID-19

Een uitgebreide studie van duizenden COVID-19-patiënten in ziekenhuizen in Ontario heeft verbanden gevonden tussen de ernst van hun infectie en de niveaus van veel voorkomende luchtverontreinigende stoffen waaraan ze worden blootgesteld.

Een uitgebreide studie van duizenden COVID-19-patiënten in ziekenhuizen in Ontario heeft verbanden gevonden tussen de ernst van hun infectie en de niveaus van veel voorkomende luchtverontreinigende stoffen waaraan ze worden blootgesteld.

“Dit draagt ​​bij aan het bestaande bewijs dat luchtvervuiling een stille moordenaar is”, zegt Chen Chen, een milieu-epidemioloog aan de Universiteit van Californië en hoofdauteur van de studie gepubliceerd in de Canadian Medical Association Journal.

De studie keek naar meer dan 150.000 gevallen van COVID-19 bij patiënten in Ontario in 2020. Het onthulde hoeveel van die patiënten met de ziekte in het ziekenhuis werden opgenomen, hoeveel werden overgebracht naar intensive care-afdelingen en hoeveel stierven.

De onderzoekers wendden zich vervolgens tot eerder ontwikkelde gegevens die luchtmonitoringrecords en andere bronnen, zoals satellietbeelden, combineerden om niveaus van drie veelvoorkomende verontreinigende stoffen in Ontario te modelleren: fijne deeltjes, stikstofdioxide en ozon op leefniveau.

Stikstofdioxide wordt uitgestoten in de uitlaatgassen van de motor en ontleedt vervolgens in de atmosfeer tot de ozonlaag. Alle drie de verontreinigende stoffen samen zorgen voor smog.

De wetenschappers combineerden vervolgens de gezondheids- en vervuilingsgegevens en gebruikten statistische methoden om de effecten van meer dan 10 verschillende “verstoringsfactoren”, zoals reeds bestaande omstandigheden en economische status, te elimineren.

De onderzoekers konden aantonen dat ernstigere reacties op het virus geassocieerd waren met hogere niveaus van langdurige blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen.

Voor elke 25 procent toename van fijnstof waaraan een patiënt werd blootgesteld, nam de kans op ziekenhuisopname na het oplopen van COVID-19 met zes procent toe en de kans op opname op een intensive care met 9 procent. Het team vond geen verband tussen sterftecijfers en blootstelling aan fijnstof.

Voor stikstofdioxide waren de effecten lager.

Maar voor ozon op leefniveau bleek uit de studie dat de associaties tussen elke 25 procent toename van de blootstelling veel hoger waren.

De kans op ziekenhuisopname nam met 15 procent toe. Het aantal opnames op de intensive care steeg met 30 procent en het sterftecijfer met 18 procent.

“Van de mensen die al besmet waren, zagen we dat sommigen van hen die voorafgaand aan de infectie aan hogere niveaus van luchtvervuiling waren blootgesteld, een grotere kans hadden op slechtere resultaten”, zei Chen.

De studie bouwt voort op eerder onderzoek waarin werd gekeken naar de directe verbanden tussen vervuilingsniveaus en COVID-19-infectie. Deze benadering erkent de langetermijneffecten van luchtverontreinigende stoffen niet, zei Chen.

“We keken naar de vervuilingsniveaus op lange termijn en hun impact op de ernst van COVID.”

Chen waarschuwde dat de studie niet bewijst dat de drie verontreinigende stoffen de COVID-19-resultaten daadwerkelijk verslechterden.

Maar het zou geen verrassing zijn. Van deze verontreinigende stoffen is bekend dat ze de longen en longfunctie irriteren, en COVID-19 is een longziekte.

“We weten dat dit virus ons longsysteem aanvalt”, zei ze. “Het is mogelijk dat blootstelling aan meer luchtvervuiling voorafgaand aan infectie je vatbaarder maakt.”

Chen zei dat de studie de deur opent naar meer gedetailleerd onderzoek naar het verschil in COVID-19-uitkomsten. Wat is bijvoorbeeld het effect van leeftijd of economische status?

Bovendien kijkt de studie niet naar het mechanisme van hoe luchtvervuiling werkt om de ziekte te verergeren.

“Dit onderzoek roept veel vragen op,” zei Chen.

Dit rapport werd voor het eerst gepubliceerd door The Canadian Press op 24 mei 2022.

Volg Bob Weber op Twitter op @row1960

Bob Weber, The Canadian Press