February 23, 2024

Een blik op COVID-19-vaccins in Canada op zondag 16 mei 2021

De laatste cijfers voor COVID-19-vaccins in Canada vanaf 4:00 uur ET op zondag 16 mei 2021. In Canada rapporteerden provincies 364.245 nieuwe vaccins voor een totaal van 1.8098.470 doses. Landelijk, 1.395.315 mensen of 3.

De laatste cijfers voor COVID-19-vaccins zijn in Canada vanaf zondag 16 mei 2021 om 4:00 uur ET.

In Canada rapporteerden provincies 364.245 nieuwe vaccins voor in totaal 18.098.470 doses. In het hele land werden 1.395.315 mensen, of 3,7 procent van de bevolking, volledig gevaccineerd. De provincies doseerden 47.754,13 per 100.000.

Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins afgeleverd aan provincies en territoria voor een totaal van 20.355.204 afgeleverde doses. De provincies en territoria gebruikten 88,91 procent van hun beschikbare vaccinvoorraden.
Houd er rekening mee dat Newfoundland en Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick en de territoria niet dagelijks rapporteren.

Newfoundland en Labrador De afgelopen zeven dagen zijn 31.625 nieuwe vaccins geïntroduceerd, met in totaal 232.216 toegediende doses. In de provincie werd 443.473 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 1,89 procent (9.876) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Newfoundland en Labrador, met in totaal 279.010 doses tot dusver. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 53 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 83,23 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Prince Edward eiland Het meldt 8.000 nieuwe vaccins die de afgelopen zeven dagen zijn toegediend, voor een totaal van 67.758 toegediende doses. De provincie doseerde 427.148 per 1.000. In de provincie was 7,20 procent (11.429) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins afgeleverd aan Prince Edward Island, met in totaal 84.915 doses tot dusver. De provincie heeft voldoende vaccin gekregen om 54 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 79,8 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Nova Scotia Er zijn meldingen van 58.592 nieuwe vaccins die de afgelopen zeven dagen zijn toegediend, voor een totaal van 415.570 toegediende doses. De provincie had een dosis van 425.833 per 1.000. In de provincie was 3,98 procent (38.830) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Nova Scotia, met in totaal 498.490 doses tot dusver. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 51 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 83,37 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

New Brunswick Er zijn meldingen van 47.400 nieuwe vaccins die de afgelopen zeven dagen zijn toegediend, voor een totaal van 349.662 toegediende doses. In de provincie werd 448.262 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 4,20 procent (32.724) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins geleverd aan New Brunswick voor in totaal 415.935 doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 53 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 84,07 procent van zijn vaccinvoorraden.

Quebec Het aantal toegediende nieuwe vaccins is 102.752 op een totaal van 4.230.520 doses. De provincie doses met een snelheid van 494.413 per 1.000. Er zijn tot dusverre geen nieuwe vaccins geleverd aan Quebec voor een totaal van 4.578.079 doses. De provincie heeft voldoende vaccin gekregen om 54 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 92,41 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Ontario 154.104 nieuwe vaccins werden aangeboden voor in totaal 6.925.232 toegediende doses. De provincie had een dosis van 471.455 per 1.000. In de provincie was 2,88 procent (422.960) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins afgeleverd aan Ontario, met in totaal 7.843.825 doses tot dusver. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 53 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 88,29 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Manitoba Er werden 12.838 nieuwe vaccins toegediend, voor een totaal van 638.242 doses. In de provincie werd 463,50 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 5,87 procent (80.771) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins aan Manitoba geleverd voor in totaal 759.870 doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 55 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 83,99 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Saskatchewan Het rapporteert 18.568 nieuwe vaccins toegediend voor in totaal 571.957 doses. In de provincie werd 485.057 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 4,09 procent (48.264) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Saskatchewan, met in totaal 637.115 doses tot dusver. De provincie heeft voldoende vaccin gekregen om 54 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 89,77 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Alberta Het meldt dat 57.691 nieuwe vaccins worden aangeboden, voor een totaal van 2.144.280 toegediende doses. In de provincie werd 487,11 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 7,43 procent (327 063) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Alberta van in totaal 2.355.255 doses die tot nu toe zijn afgeleverd. De provincie heeft voldoende vaccin gekregen om 54 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 91,04 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Brits Columbia Er zijn geen nieuwe vaccins gemeld voor in totaal 2.393.265 toegediende doses. In de provincie werd 466,38 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 2,43 procent (124.880) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins geleverd aan British Columbia voor in totaal 2.740.590 doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 53 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 87,33 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Yukon Er zijn geen nieuwe vaccins gemeld voor in totaal 50.652 toegediende doses. In de regio werd 1.213.774 per 1000 gedoseerd. In de regio was 56,73 procent (23.673) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan de Yukon, met in totaal 57.020 doses tot dusver. De regio heeft voldoende vaccin gekregen om 140 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De regio gebruikte 88,83 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Noordwestelijke gebieden Ze melden dat er geen nieuwe vaccins zijn gegeven voor in totaal 49.811 gegeven doses. De regio kreeg een dosis van 1.103.992 per 1.000. In de regio was 49,87 procent (22.501) van de bevolking volledig geïmmuniseerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins afgeleverd aan de Northwest Territories voor een totaal van 60.000 afgeleverde doses. De regio kreeg voldoende vaccin om 130 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De regio gebruikte 83,02 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Nunavut Er zijn geen nieuwe vaccins gemeld voor in totaal 29.305 doses. De regio doseerde 756.727 per 1.000. In de regio was 33,26 procent (12.879) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusverre geen nieuwe vaccins geleverd aan Nunavut voor in totaal 45.100 doses. De regio kreeg genoeg vaccin om 120 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De regio gebruikte 64,98 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

*Opmerkingen over de gegevens: De cijfers zijn opgesteld door de COVID-19 Open Data Working Group op basis van de meest recente openbaar beschikbare data en zijn onderhevig aan wijzigingen. Merk op dat sommige provincies wekelijks rapporteren, terwijl andere dezelfde dag of vorige dag cijfers rapporteren. De toegediende vaccindoses zijn niet gelijk aan het aantal gevaccineerde mensen, omdat goedgekeurde vaccins twee doses per persoon vereisen. Er worden momenteel geen vaccins gegeven aan kinderen onder de 18 jaar die aan bepaalde gezondheidsproblemen lijden. In sommige gevallen kan het lijken alsof het aantal toegediende doses groter is dan het aantal afgegeven doses, omdat sommige provincies extra doses per injectieflacon afnamen.

Dit rapport werd automatisch gegenereerd door The Canadian Press Data Desk en werd voor het eerst gepubliceerd op 16 mei 2021.

De Canadese pers