May 19, 2024

Een blik op COVID-19-vaccins in Canada op 30 mei 2021

Newfoundland en Labrador Er zijn meldingen van 30.682 nieuwe vaccins die de afgelopen zeven dagen zijn toegediend, voor een totaal van 301.331 toegediende doses. De provincie gebruikte 575.464 per 1.000. In de provincie was 2,19 procent (11.446) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins afgeleverd aan Newfoundland en Labrador voor een totaal van 358.370 afgeleverde doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 68 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 84,08 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Prince Edward eiland In de afgelopen zeven dagen zijn 9.044 nieuwe vaccins gemeld, met in totaal 87.861 toegediende doses. De provincie gaf een dosis van 553.877 per 1.000. In de provincie was 8,11 procent (12.868) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins aan PEI geleverd voor in totaal 105.595 doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 67 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 83,21 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Nova Scotia 77.294 nieuwe vaccins werden gerapporteerd gedurende de afgelopen zeven dagen voor in totaal 560.843 toegediende doses. De provincie gebruikte 574.694 per 1.000. In de provincie was 4,43 procent (43.252) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Nova Scotia, met in totaal 651.450 doses tot dusver. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 67 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 86,09 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

New Brunswick In de afgelopen zeven dagen zijn 50.355 nieuwe vaccins geïntroduceerd, voor in totaal 4.70.122 doses. In de provincie werd 602,69 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 5,08 procent (39.633) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan New Brunswick, met in totaal 534.115 doses tot dusver. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 68 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 88,02 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Quebec Er zijn 97.392 nieuwe vaccinaties gemeld voor in totaal 5.503.277 toegediende doses. De provincie doses 643.158 per 1.000. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins geleverd aan Quebec voor in totaal 5.887.119 doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 69 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 93,48 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Ontario Er zijn naar verluidt 144.833 nieuwe vaccins toegediend voor in totaal 8.984.278 doses. De provincie had een dosis van 611,63 per 1.000. In de provincie was 4,68 procent (687894) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins afgeleverd in Ontario, met in totaal 10.075.515 doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 69 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 89,17 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Manitoba Er werden 10.321 nieuwe vaccins toegediend voor in totaal 844.084 doses. De provincie had een dosis van 612.986 per 1.000. In de provincie was 7,75 procent (106.678) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Manitoba, met in totaal 953.290 doses tot dusver. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 69 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 88,54 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Saskatchewan Het meldt dat 11.061 nieuwe vaccins zijn toegediend, voor een totaal van 717.609 doses. In de provincie werd 608,58 per 1.000 gedoseerd. In de provincie was 6,60 procent (77.767) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Saskatchewan, met in totaal 8.15975 doses tot dusver. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 69 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 87,94 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Alberta Er zijn naar verluidt 39.042 nieuwe vaccins toegediend, voor een totaal van 2.759.729 doses. De provincie had een dosis van 626,92 per 1.000. In de provincie was 8,82 procent (388.200) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan Alberta van in totaal 2.945.025 doses die tot nu toe zijn afgeleverd. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 67 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 93,71 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Brits Columbia Er zijn geen nieuwe vaccins gerapporteerd voor in totaal 3.106.269 toegediende doses. De provincie gaf een dosis van 605.325 per 1.000. In de provincie was 3,14 procent (160.885) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn tot dusver geen nieuwe vaccins geleverd aan British Columbia voor in totaal 3526.330 doses. De provincie heeft genoeg vaccin gekregen om 69 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De provincie gebruikte 88,09 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Yukon Er zijn geen nieuwe vaccins gemeld voor in totaal 52.649 toegediende doses. De regio gaf een dosis van 1.261.628 per 1.000. In de regio was 59,34 procent (24.763) van de bevolking volledig gevaccineerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan de Yukon, met in totaal 57.020 doses tot dusver. De regio heeft voldoende vaccin gekregen om 140 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De regio gebruikte 92,33 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Noordwestelijke gebieden Ze melden dat er geen nieuwe vaccins zijn gegeven voor in totaal 52.237 gegeven doses. In de regio werd 1157.761 per 1.000 gedoseerd. In de regio was 51,74 procent (23.344) van de bevolking volledig geïmmuniseerd. Er zijn geen nieuwe vaccins geleverd aan de Northwest Territories op een totaal van 63.510 tot dusver afgeleverde doses. De regio heeft voldoende vaccin gekregen om 140 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De regio gebruikte 82,25 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

Nunavut Er zijn geen nieuwe vaccins gerapporteerd voor in totaal 31.157 doses. In de regio werd 804,55 per 1000 gedoseerd. In de regio was 36,44 procent (14 113) van de bevolking volledig geïmmuniseerd. Er zijn tot dusverre geen nieuwe vaccins geleverd aan Nunavut voor in totaal 45.100 doses. De regio kreeg genoeg vaccin om 120 procent van de bevolking een enkele dosis te geven. De regio gebruikte 69,08 procent van de beschikbare vaccinvoorraden.

*Opmerkingen over de gegevens: De cijfers zijn opgesteld door de COVID-19 Open Data Working Group op basis van de meest recente publiek beschikbare data en zijn onderhevig aan wijzigingen. Merk op dat sommige provincies wekelijks rapporteren, terwijl andere dezelfde dag of cijfers van de vorige dag rapporteren. De toegediende vaccindoses zijn niet gelijk aan het aantal gevaccineerde mensen, omdat voor sommige goedgekeurde vaccins twee doses per persoon nodig zijn. Er worden momenteel geen vaccins gegeven aan kinderen onder de 12 jaar die aan bepaalde gezondheidsproblemen lijden. In sommige gevallen kan het lijken alsof het aantal toegediende doses groter is dan het aantal afgegeven doses, omdat sommige provincies extra doses per injectieflacon afnamen.

Dit rapport werd automatisch gegenereerd door The Canadian Press Digital Data Desk en werd voor het eerst gepubliceerd op 30 mei 2021.

De Canadese pers