February 23, 2024

Duitsland, Denemarken, Nederland en België ondertekenen காற்று 135 miljard zeeluchtovereenkomst – EURACTIV.com

Duitsland, Denemarken, Nederland en België ondertekenen காற்று 135 miljard zeeluchtovereenkomst – EURACTIV.com

De regeringsleiders van de Noordzeelanden kwamen woensdag (18 mei) bijeen in de Deense stad Esbjerg en ondertekenden een Memorandum of Understanding on Marine Air Development and Green Hydrogen. Ze mikken op minimaal 65 GW in 2030 en 150 GW in 2050.

EEN Gezamenlijke verklaringDe Noordzeestaten willen “Europa’s groenste energiecentrales” worden..

Betrouwbare wind, ondiep water en een hoog stroomverbruik in de Noordzee maken het dicht bij industriële centra, waardoor het ideaal is voor het opzetten van offshore windparken.

“Het akkoord van vandaag tussen de ministers van Energie is een belangrijke mijlpaal in de grensoverschrijdende samenwerking. Dit is de basis voor de eerste echte Europese elektriciteitscentrales die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energie”, legt de Duitse vice-kanselier Robert Hebeck uit.

“Samen met onze bondgenoten kunnen we kustwindenergie in het Noordzeegebied sneller en efficiënter uitbreiden en nieuwe capaciteit voor groene waterstof gebruiken, waardoor onze afhankelijkheid van gasimport verder zal verminderen”, zei hij.

De deal heeft tot doel de windcapaciteit aan de kust in de regio te vertienvoudigen, waarbij de totale investeringen van de particuliere sector naar verwachting 5 135 miljard zullen bedragen. Uiteindelijk zou dit cijfer nog hoger kunnen zijn, aldus de Europese Commissie Het totaal wordt geschat op 800 miljard Investeringen in mariene energie zijn essentieel om de EU-doelstelling voor 2050 te halen.

“Het gebruik van de lucht en het gebruik van de Noordzee heeft een lange traditie in ons land”, zegt de Duitse kanselier Olaf Scholes, voormalig burgemeester van het Noordzeescheepvaartknooppunt Hamburg.

Zeelucht is niet langer afhankelijk van subsidies en is “goedkoop en goedkoop” beschikbaar, zei hij, eraan toevoegend dat het nu “tijd voor industrialisatie” is.

Het vermogen om deze plannen te structureren zonder draagvlak is vooral aantrekkelijk voor beleidsmakers. “Ik ben erg blij dat sommige van deze windmolens nu worden gebouwd zonder toevoeging van publiek geld”, zei minister-president Mark Rutte.

“We schrijven Europese geschiedenis!” getweet Brian Watt Medicen, analist hernieuwbare energie aan de Universiteit van Alborg, Denemarken. Hij zei dat de deal meer dan 200 miljoen huishoudens van elektriciteit zou voorzien.

Tegelijkertijd willen de vier landen de samenwerking intensiveren bij de productie van “groene” waterstof uit hernieuwbare elektriciteit, met plannen om de bijbehorende infrastructuur in de regio uit te breiden.

Groene waterstof, een zeldzame premium grondstof, heeft sterk de voorkeur van staalproducenten die koolstofneutraal staal willen maken. “Er is een enorme vraag naar groene waterstof in de industrie”, zei het ministerie van Economie en Klimaatverandering van Hebeck dinsdag (17 mei).

Beleidsmakers zeggen dat windparken op de Noordzee een sleutelrol moeten spelen bij het leveren van voldoende waterstof.

“Door de overvloedige mariene luchtbronnen van de Noordzee te oogsten, kunnen we ook de weg vrijmaken voor de waterstofeconomie.

Wind of Change: hoe windenergie Oekraïne en het klimaat kan helpen

Katri Simpson en Dan Jார்கrgensen schrijven dat het ‘REPowerEU’-project van de Europese Commissie en de recente toezegging van Duitsland, België, Nederland en Denemarken om 150 gigawatt aan zeewindenergie te bereiken, een overgang is naar klimaat- en Europese energiepolitiek.

Versnelling van de hernieuwbare productie

De vier landen benadrukten het belang van “versnelde” procedures op EU-niveau, in lijn met het gisteren gepresenteerde REPowerEU-plan van de Europese Commissie.

Om de inzet te bespoedigen, wil het EU-bestuur de goedkeuringsprocedures vereenvoudigen, nieuwe wind- en zonne-energieprojecten tot “schending van het openbaar belang” verklaren en ‘going’-gebieden op nationaal niveau introduceren in zones met een laag milieurisico.

Terwijl Duitsland, Denemarken, Nederland en België hun gewicht in de goede richting gooien, lijkt de Noordzee een levensvatbare kandidaat om de duurzame “going” zone van de EU te worden.

“We hebben nu tussen de zes en negen jaar de tijd”, verklaarde de commissievoorzitter, Ursula van der Leyen, tijdens een bijeenkomst in Esbjerg. In de “go-to”-gebieden worden ze teruggebracht tot één jaar.

“Het zal hier zijn, in Denemarken”, en het zal “heel belangrijk zijn voor de industrie”, voegde hij eraan toe.

[Edited by Frédéric Simon]