May 21, 2024

Drijvende zonne- en afvalbergen: hoe Nederland Europa’s leider op het gebied van zonne-energie werd

Drijvende zonne- en afvalbergen: hoe Nederland Europa’s leider op het gebied van zonne-energie werd

Op het Nederlandse platteland, zo’n 130 km ten oosten van Amsterdam, glinsteren ongebruikelijke heuveltoppen en boerderijen boven kale bomen en modderige weilanden.

De 25 meter hoge berg is gebouwd uit 15 jaar huishoudelijk en bedrijfsafval. Aanzienlijk, 23.000 Zonnepanelen.

De Nederlandse ontwikkelaar van zonne-energie TPSolar opende medio 2020 een array in Armhoede, in het oosten van Nederland, dat tot 8,9 MW elektriciteit kan produceren. De voormalige stortplaats produceert nu genoeg elektriciteit om ongeveer 2.500 huishoudens van stroom te voorzien.

Het project weerspiegelt een bredere beweging in Nederland – dat nu meer dan 48 miljoen telt Zonlicht Geïnstalleerde panelen – om innovatieve plekken te vinden om nieuwe te plaatsen Hernieuwbare energie vaardigheid.

Nederland heeft tegenwoordig gemiddeld twee zonnepanelen per inwoner – en een geïnstalleerd vermogen van meer dan 1 kilowatt (KW) per persoon – en is daarmee Europa’s grootste zonne-energiehub per hoofd van de bevolking, aldus branchevereniging Solar Power. Europa.

Hoe maakt Nederland ruimte voor zonne-energie?

Vrijwel overal elders in de wereld is beperkt hernieuwbaar land beschikbaar, zo ervaren de Nederlanders – inclusief zonne-energie Parkeerplaatsencommerciële meren, weilanden, aardbeienkwekerijen, Niet meer gebruikte kerken, treinstations en luchthavens – over de hele wereld zullen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.

“Omdat we heel weinig ruimte hebben Nederland“Het gebruik van de grond is om een ​​aantal redenen belangrijk”, zegt Bernd Nijen Twilhaar, coördinator van de Nederlandse zonne-ontwikkelaar SolarFields. Zonne-boerderijen en heeft in het land minstens 450.000 panelen geïnstalleerd.

“We moeten innovatief en creatief zijn om elektriciteit te kunnen produceren Nederland Om groen te worden’, voegde hij eraan toe.

Ontwikkelaars en analisten van zonne-energie zeggen dat de Nederlandse expansie wordt aangedreven door een grote daling van de prijzen van apparatuur, een effectief energiesubsidieprogramma en ambitieuze overheidsdoelstellingen voor reducties. Uitstoot van broeikasgassen.

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2030 70 procent van haar elektriciteit om te zetten in duurzame energie, vooral door uitbreiding. Zonne- en windenergie Capacity probeert zijn uitstoot te verminderen. Het behoort momenteel tot de top zes van vervuilende landen in Europa.

Net als veel EU-landen vermindert Nederland na de invasie van Oekraïne zijn energieafhankelijkheid van Rusland.

Nederlands Zonlicht En windparken hebben bijgedragen aan het opvullen van het gat in de elektriciteitsvoorziening dat is ontstaan ​​door gasgestookte elektriciteitscentrales, die door de hoge gasprijzen onrendabel zijn geworden.

Maar de Landbouwgrond van Nederland Een van de duurste in de EU, het vinden van een plek voor zonne-energie is duur.

Die realiteit, gecombineerd met de hoge bevolkingsdichtheid van het land, betekent dat zonne-energiebedrijven innovatief moeten zijn als het gaat om het vinden van ruimte.

Nederland is Europees koploper op het gebied van zonne-energie

Nederland heeft de afgelopen jaren de doelstellingen voor duurzaam klimaat opgenomen Energie doel Als wetgeving beloofde het offshore gas- en olieboringen te beteugelen en stimuleerde het in het algemeen groene uitgaven.

Het budget voor hernieuwbare energie voor 2022 van het land is 13 miljard euro.

Vorig jaar heeft de Nederland Zonneparken waren goed voor 14 procent van de elektriciteitsopwekking – tegen 1 procent in 2015 – en haalden voor het eerst de opwekking van steenkool in.

Volgens adviesbureau EmberClimate produceert de Europese Unie een grote hoeveelheid elektriciteit uit zonne-energie.

Tegelijkertijd dekt het “netto-meetsysteem” van het land – dat in 2004 is ingevoerd en waarmee huishoudens met zonnepanelen hun productie van groene stroom kunnen afzetten tegen hun verbruik – nu meer dan twee miljoen huishoudens. Wekt duurzame energie opDat meldt het ministerie van Energie.

De Nederlandse regering evalueert wat er kan worden veranderd om beter geïntegreerde zonneparken op het land te bevorderen, zei een woordvoerder van het ministerie van Energie per e-mail.

Jory Jacobs richt zich op bouwen Groene Energie Projecten Bij afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg wordt de Nederlandse benadering van hernieuwbare energie beschreven als “zeer MacGyver-achtig” – een verwijzing naar het Amerikaanse tv-programma uit de jaren 80 over een vindingrijke geheimagent die slimme apparaten samenstelt uit alledaagse voorwerpen.

“We nemen verschillende energietechnologieën, leggen ze op elkaar en proberen een combinatie te creëren die echt werkt”, zegt Jacobs, wiens bedrijf samenwerkt met lokale nutsbedrijven om ongebruikte stortplaatsen om te zetten in zonneparken.

“Het zal even duren, maar als iedereen eenmaal op de trein zit, zijn we in Nederland relatief snel up and running.”

Zonneparken op kunstmatige meren

Ongeveer 20 procent van het oppervlak van het lage land is water, en ontwikkelaars van zonne-energie, waaronder GroenLeven, hebben hiervan geprofiteerd door boerderijen op kunstmatige meren te vestigen.

Het bedrijf heeft meer dan 500.000 zonnepanelen geïnstalleerd nederlands water, Wereldwijd heeft het alleen China en Nederland achter zich gelaten.

“Het idee van drijvende zonne-energie dook in Nederland meer op dan in andere landen”, zegt Benedikt Ortmann, global director of solar projects bij het Duitse duurzame energiebedrijf BayWa re, dat GroenLeven in 2018 overnam.

Beva Ree, geïnspireerd door het Nederlandse voorbeeld, zei dat het nu als meer drijvend naar voren kwam zon Sites in Europese landen zoals België, Oostenrijk en Frankrijk.

Ook Nederlandse bedrijven zoeken naar manieren om naast de landbouwproductie zonnecentrales te bouwen.

“In plaats van ruzie te maken over wie het land krijgt, bedenken we oplossingen om het collectief te gebruiken”, zegt Karel Kooij, business development manager voor grootschalige fotovoltaïsche zonne-energie (PV) bij Vattenfall, de Nederlandse dochteronderneming van het Zweedse nutsbedrijf.

Bij een zogenaamde ‘Agri-PV’ regeling gaat het om ontwikkeling Aardbeien En een zonnepaneel onder het dak van frambozen, ter vervanging van de plastic hoes die traditioneel door boeren wordt gebruikt.

Halverwege de vierjarige pilot zeiden projectleiders dat de planten 25 procent minder water nodig hadden omdat ze werden beschermd tegen zonlicht, waardoor irrigatiewater werd bespaard voor toekomstige klimaatverandering. Hete en droge zomer.

Lokale belangen moeten voorop staan

over de hele linie, Hollands zonnetje Ontwikkelaars zeggen dat nieuwe projecten moeten worden ontwikkeld met lokale belangen in het achterhoofd.

Het klimaatplan van het land voor 2019 specificeert bijvoorbeeld dat projecten voor hernieuwbare energie ernaar moeten streven om 50 procent van de groene energie die ze produceren toe te wijzen aan de lokale bevolking.

Hoewel het niet wettelijk bindend is, hebben ontwikkelaars de neiging om in de gemeenschap te investeren – door een percentage van de opgewekte hernieuwbare energie naar lokale energiecoöperaties te sturen of door een sociaaleconomisch fonds op te zetten om de energie-efficiëntie te verbeteren.

“Omdat Nederland Het is zo klein, je werkt altijd in iemands achtertuin”, zegt Robert van der Horst, projectontwikkelaar bij TPSolar.

“Je moet altijd met mensen praten en bespreken wat het beste is voor een bepaald gebied”, voegt hij eraan toe. “En dan probeer je het te verbeteren met je zonnepark.”