May 24, 2024

Drie doses van het Pfizer-Covid-vaccin zijn beter dan twee doses: studie

Washington: Een derde dosis Pfizer COVID-19-vaccin Een studie vond een grotere werkzaamheid tegen infectie en ziekenhuisopname dan twee doses van het profylactische geneesmiddel na een maand.

De studie, gepubliceerd in The Lancet Regional Health-Americas, evalueerde de effectiviteit van twee doses van het Pfizer COVID-19-vaccin tegen infectie, ziekenhuisopname en overlijden tot acht maanden na vaccinatie.