June 14, 2024

De vogelgriep verspreidt zich onder de werknemers in de melkveehouderij, maar tests bereiken hen niet

De vogelgriep verspreidt zich onder de werknemers in de melkveehouderij, maar tests bereiken hen niet

Landarbeiders worden geconfronteerd met een van de ernstigste blootstellingen aan het vogelgriepvirus, maar voorstanders zeggen dat velen van hen niet over de middelen zullen beschikken om erop te vertrouwen als ze de ziekte oplopen.

Tot nu toe zijn in de Verenigde Staten slechts twee mensen besmet geraakt nadat ze waren blootgesteld aan een golf van vogelgriep die zich onder koeien verspreidde. Deze mensen, werknemers op melkveebedrijven in Texas en Michigan, ondervonden oogirritatie.

Wetenschappers waarschuwen dat het virus kan muteren en zich van persoon tot persoon kan verspreiden, zoals een seizoensgriep, wat tot een pandemie zou kunnen leiden. Door landarbeiders te monitoren kunnen onderzoekers infecties opsporen, zien hoe ernstig ze zijn en gewaarschuwd worden als het virus besmettelijker wordt.