April 18, 2024

De rente stijgt, maar de Nederlandse overheid maakt zich er nog geen zorgen over

Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel

  • Rente op kapitaalmarkten begint weer te stijgen: de rente op Nederlandse 10-jarige staatsobligaties is de laatste tijd weer positief geworden.
  • Het Federaal Planbureau verwacht dat de Nederlandse staatsschuld in 1960 zal stijgen tot 90% van het nationaal inkomen.
  • Op korte termijn hoeft de Nederlandse overheid echter niet bang te zijn voor een forse rentestijging, zegt iBanFirst’s valutadeskundige Justin Dirk.

Analyse – Als de overheid nieuwe 10-jarige staatsobligaties uitgeeft, moet de Nederlandse overheid vanaf vorige week weer rente gaan betalen. Zodra de negatieve rente positief wordt, voorspelt ook de Europese Centrale Bank dat de staatsschuld in de toekomst flink kan oplopen.

U hoeft zich echter geen zorgen te maken dat het grootste deel van het budget straks wordt opgeslokt door hoge rentes.

Tegen het einde van dit jaar zal het naar verwachting 58 procent van het nationaal inkomen bedragen. Het nieuwe kabinet Rutte IV bespaart echter veel geld om grote problemen op gebieden als klimaat en stikstof aan te pakken.

De Europese Centrale Bank schat dat de verhouding tussen de staatsschuld en de omvang van de economie de komende decennia zal groeien tot 92 procent in 2060, meer dan de 60 procent die is vastgelegd in de Europese monetaire regels.

Nederland staat er financieel beter voor dan veel Europese landen

Er zijn echter twee waarschuwingen voor deze stijging van de overheidsschuld. Ten eerste is de financiering van de Nederlandse overheid, ook in het CPB-scenario, gunstig in vergelijking met andere Europese landen. In Frankrijk en België bijvoorbeeld is de verhouding tussen staatsschuld en nationaal inkomen al opgelopen tot meer dan 100%. Daarnaast kan er veel gebeuren in 38 jaar.

Zo was de Chinese economie in 1990 slechts 10 procent groter dan die van Nederland. Terugkijkend is het gemakkelijk te zeggen, maar destijds verwachtten sommigen dat het land zou uitgroeien tot een mondiale economische machtsrivaal van de Verenigde Staten.

Hoge rentes op korte termijn geen probleem voor de overheid

Bovendien zijn stijgende rentes op de obligatiemarkten geen directe reden tot zorg. Nederland heeft meerdere obligaties uitgegeven met een zeer gunstige rente, aangezien de rente in de loop der jaren op zeer lage niveaus schommelde. Hierdoor zijn we in het lopende jaar slechts € 3,4 miljard aan rentelasten kwijtgeraakt. Dit is minder dan 1 procent van het totale budget of minder dan 200 euro per Nederlander.

Momenteel is de gemiddelde looptijd van overheidsschuldpapier acht jaar. Ook als de rente fors stijgt, leidt dat niet direct tot hogere rentes.

Een gevolg van hogere rentetarieven is dat de euro aan kracht kan winnen. Toegegeven, dit zou nadelig zijn voor de internationale concurrentiepositie van de exportsector. Maar Nederland is door zijn ondernemende instelling en gunstige ligging uitgegroeid tot een transport- en exportland. Als het voordeel van een valuta een factor is bij het bepalen van toekomstig succes, kunnen er dingen misgaan.

Justin Turks is de valuta-expert bij iBanFirst. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de valutawereld.