April 19, 2024

De Nederlandse regering dringt terug op gezinshereniging van migranten

De Nederlandse regering dringt terug op gezinshereniging van migranten

DEN HAAG, Nederland (AP) – De Nederlandse regering heeft woensdag de beperkingen teruggedraaid die vorig jaar waren opgelegd aan familieleden die zich bij asielzoekers aan wie het staatsburgerschap in Nederland was verleend, voegden, nadat rechtbanken de verhuizing onwettig hadden verklaard.

In een brief aan de Tweede Kamer zei staatssecretaris Erik van der Burgh van Justitie en Veiligheid dat hij verwachtte dat andere rechtbanken dit voorbeeld zouden volgen en zei dat “de effectieve uitkomst van de maatregel daarom niet voorlopig is”.

Van der Burgh zei dat hij de beperkingen op gezinshereniging tijdelijk zou opschorten in afwachting van een definitieve uitspraak van de Nederlandse bestuursrechter.

Het ministerie van Justitie heeft de beperkingen vorig jaar ingevoerd als onderdeel van maatregelen om grote aantallen migranten die naar Nederland komen te beteugelen, die hebben geleid tot een huisvestingscrisis en overbevolking in asielzoekerscentra.

De problemen kwamen in de zomer tot een hoogtepunt toen honderden mensen gedwongen werden te vertrekken Buiten slapen in onhygiënische omstandigheden Buiten het belangrijkste ontheemdenopvangcentrum van het land in het noordelijke dorp Ter Apel.

De omstandigheden in het kamp waren zo erbarmelijk dat de Nederlandse tak van de humanitaire groep Artsen Zonder Grenzen een team stuurde om voor de migranten te zorgen, de eerste keer dat de dienst in Nederland was gestationeerd.

In een poging om de overbevolking te verminderen, kondigde de regering eind augustus maatregelen aan, waaronder het tijdelijk beperken van gezinsherenigingen totdat migranten permanent kunnen worden ondergebracht, het bieden van meer huisvesting aan mensen van wie de asielaanvraag wordt gehonoreerd, en het versnellen van de verwerking en repatriëring van mensen uit die landen. Als veilig beschouwd.

Maar veel rechtbanken hebben geoordeeld dat dergelijke gezinsherenigingen kunnen doorgaan.

VluchtelingenWerk Nederland is zeer kritisch over het beleid en roept op tot afschaffing ervan en noemt het “op zijn slechtst gepolitiseerd”.

___

Volg AP’s berichtgeving over migratieproblemen https://apnews.com/hub/migration

Doe mee aan het gesprek

Gesprekken zijn onderhevig aan en onderhevig aan de mening van onze lezers Gedragscode. The Star ondersteunt deze opvattingen niet.