June 15, 2024

De Nederlandse overheid subsidieert het Rotterdamse koolstofvastleggingsproject met $ 2,56 miljard

De Nederlandse overheid trekt $ 1,1 miljard (6,56 miljard) aan subsidies uit voor de vier klanten van Portos, Air Liquid, Air Products, ExxonMobil en Shell, en gaat de realisatie van CO2-afvang en -opslag in Rotterdam een ​​stap verder brengen.

Port of Rotterdam Co2 Transport Hub en Offshore Storage (Portos) is een joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Kasuni en EPN. Het plan is om vanaf 2024 2,5 miljoen ton CO2 uit de industrie per jaar op te slaan in de lege gasvelden onder de Noordzee.

De betreffende bedrijven gaan CO2 afvangen bij faciliteiten in het havengebied van Rotterdam, die vervolgens naar zee wordt getransporteerd en opgeslagen.

De subsidies kwamen uit de Subsidieregeling Verandering Duurzame Energie (SDE++), die is ingesteld ter ondersteuning van projecten om de gecombineerde CO2-uitstoot van Nederland te verminderen.

Deze fondsen zijn nodig om de kloof te overbruggen tussen de huidige tarieven voor CO2-emissies (ETS) en de kosten van koolstofafvang en -opslag (CCS).

1 2,1 miljard financiering gaat over budgetboeking. Dit is het maximale bedrag dat gedurende een periode van 15 jaar aan in aanmerking komende ontvangers kan worden uitgekeerd. Het werkelijke totaal zal naar verwachting beduidend lager zijn, aangezien het ETS-tarief de komende jaren naar verwachting verder zal stijgen.

De ondertekenaars van het Nederlandse klimaatakkoord zijn overeengekomen dat de helft van de CO2-uitstoot die in 2030 wordt bereikt, zal worden gerealiseerd via CCS, met het Portos-project naar verwachting meer dan een derde.

De definitieve investeringsbeslissing voor het Portos-project zal in het eerste kwartaal van 2022 worden genomen.