April 23, 2024

De Nederlandse landbouwexport is in 2023 bijna 124 miljard euro waard

De Nederlandse landbouwexport is in 2023 bijna 124 miljard euro waard

In 2022 stegen bijna alle prijzen van landbouwgrondstoffen doordat producenten de stijgende kosten van grondstoffen, veevoer, meststoffen, aardgas, verpakking en transport doorberekenden. In 2023 stegen de prijzen daarentegen steeds minder naarmate het jaar vorderde, en in sommige gevallen daalden de prijzen zelfs vergeleken met 2022. Toch lagen de landbouwexportprijzen in 2023 over het gehele jaar iets hoger dan in 2022. was de prijsstijging in 2023 groter dan de gelijktijdige daling van het exportvolume, wat resulteerde in een marginale stijging van 1,6 procent in de waarde van de landbouwexport.

De Nederlandse economie zal in 2023 naar schatting 50,4 miljard euro genereren uit de export van landbouwproducten (4 procent meer dan in 2022). Van dat totaal was 45,7 miljard euro afkomstig van in Nederland geproduceerde landbouwproducten en 4,7 miljard euro uit de wederuitvoer van elders geproduceerde landbouwproducten.