July 19, 2024

De Nederlandse functionaris wil dat Nederland PTC Pierce door bitcoin verbiedt

De Nederlandse functionaris wil dat Nederland PTC Pierce door bitcoin verbiedt

© Reuters Nederlandse functionaris wil dat Nederland bitcoin verbiedt

Peter Hasecomb, directeur van het Nederlands Bureau voor Economische Analyse, heeft opgeroepen tot een volledig verbod.

In een recent artikel betoogde Husseincombe dat “Nederland bitcoin zou moeten verbieden” en dat Nederland geen van de drie functies van bitcoingeld vervult, en als gevolg daarvan zou Nederland het delven, bezitten of verhandelen van bitcoin moeten verbieden.

De directeur gaf redenen waarom de Nederlandse overheid een onmiddellijk en volledig verbod op bitcoin zou moeten invoeren. Ten eerste heeft Bitcoin “geen intrinsieke waarde, alleen waardevol omdat anderen het misschien accepteren.” Hij merkte ook op dat Bitcoin faalt als rekeneenheid, betaalmiddel en waardeopslag. Hij putte ook uit een andere populaire anti-Bitcoin-beschrijving van veiligheidsproblemen, risico’s van fraude en het gebruik van cryptocurrencies voor illegale financiering.

Husseincombe merkte op dat Nederland achterloopt op andere landen in zijn positie om “crypto-hype te beheersen”. Hij haalt de stap van China aan om de controle over bitcoin-mijnbouw en -handel te intensiveren. Hij schreef:

Nederlandse toezichthouders probeerden het toezicht op handelsplatforms te verscherpen, maar met weinig succes. Het Federaal Planbureau wees in 2018 op de risico’s van cryptohandel, maar besloot dat strengere regelgeving nog niet nodig was.

Lees verder voor BTC-collega’s

Disclaimer: Fusion Media Ik wil u eraan herinneren dat de gegevens op deze website niet realtime of accuraat zijn. Alle CFD’s (aandelen, indices, futures) en forex-prijzen worden niet geleverd door beurzen maar door marktmakers, dus prijzen kunnen onnauwkeurig zijn en kunnen verschillen van de werkelijke marktprijs, d.w.z. prijzen zijn gemarkeerd en niet relevant voor handelsdoeleinden. Fusion Media aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor eventuele zakelijke verliezen die u lijdt als gevolg van het gebruik van deze gegevens.

Fusion Media Of iemand die verbonden is met Fusion Media is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op gegevens, koersen, grafieken en informatie, inclusief de koop-/verkoopsignalen op deze website. Wees volledig geïnformeerd over de risico’s en kosten die gepaard gaan met het handelen op de financiële markten, wat een van de potentieel risicovolle beleggingsvormen is.