June 19, 2024

De inflatie in Nederland daalde in augustus naar 3 procent

De inflatie in Nederland daalde in augustus naar 3 procent

Het tempo van de prijsstijgingen in Nederland daalde in augustus verder dan een maand eerder, aldus het CBS op basis van een snelle voorlopige schatting. De inflatie bedroeg deze maand 3,0 procent. In juli was dat 4,6 procent. De belangrijkste reden zijn de lage energie- en brandstofprijzen. Aan de andere kant stegen de voedselprijzen, maar in een iets lager tempo dan in juli.

In juni bedroeg de inflatie nog 5,7 procent. Die maand gebruikte het CBS voor het eerst een nieuwe methode om de energieprijzen te meten aan de hand van de inflatie. Het maakte op een nieuwe manier gebruik van transactiegegevens van energieleveranciers, waardoor ook tarieven op langlopende energiecontracten werden meegenomen. In het oude systeem mat het statistiekbureau alleen de prijsgroei op basis van nieuwe energiecontracten.

Deze daling werd verder gecompenseerd door verbeteringen in de motorbrandstofprijzen. Energie, inclusief motorbrandstoffen, was 28,6 procent goedkoper na een daling van 24,4 procent in juli. Aan de andere kant zijn de voedselprijzen gestegen. De gemiddelde prijsstijging voor supermarktartikelen bedroeg deze maand 10,3 procent, vergeleken met 11,6 procent in juli.

De prijzen voor industriƫle goederen stegen met 6,4 procent, vergeleken met 6,3 procent een maand geleden. De dienstensector steeg met 5,4 procent, na een stijging van 5,8 procent een maand geleden.

Om te kunnen vergelijken met andere Europese landen publiceert het CBS inflatiecijfers volgens het Europese systeem, waarbij onder meer de huurprijzen van woningen zijn uitgesloten. De inflatie kwam uit op 3,4 procent, tegen 5,3 procent in juli.

Later vandaag publiceert het Europese statistiekbureau Eurostat inflatiecijfers voor de gehele eurozone. In juli was dat 5,3 procent op jaarbasis. Met name de consumentenprijzen voor voedsel, alcohol en tabak stijgen in het eurogebied nog steeds scherp.

Omdat de inflatie nog steeds boven de doelstelling van 2 procent ligt, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) in juli de rente opnieuw met een kwart procentpunt naar 3,75 procent. Of de ECB de rente tijdens haar volgende bijeenkomst in september verder zal verhogen, zal afhangen van de economische gegevens die op dat moment beschikbaar zijn, aldus de centrale bank.