May 27, 2024

De impuls voor impact drijft innovatie in Nederland

De impuls voor impact drijft innovatie in Nederland

Wat hebben Nederlandse uitvindingen met elkaar gemeen? Is het te ontwikkelen tot een concept zoals Dutch design? Is dit een kans om Nederland sterker op het wereldtoneel te positioneren als toonaangevend innovatieland? Prelude op een driedelige serie Nederlandse Ontdekkingsdagen, op 11, 12 en 13 mei in Enschede verkennen we de mogelijkheden en beperkingen van Nederlandse innovatie. Deel 3 vandaag: Hoe impactgedreven is Nederlandse innovatie en waar liggen de grenzen van onze innovatiedrang? Lees hier deel 1 en deel 2 van deze serie.

Het lijkt een beetje een cliché, aangezien iedereen het tegenwoordig zo gretig en vaak gebruikt: Impactgedreven innovatie. Geen enkele studentengroep, geen startup, geen wetenschappelijk onderzoek kan nog om ‘impact’ en de bijbehorende duurzaamheidsdoelstellingen heen. Sterker nog, al die impactvolle ambities hebben hier en daar wat greenwashing.

Bijdrage

Toch blijft het proberen om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd op te lossen een van de belangrijkste kenmerken van Nederlandse innovatie. “Nederland zet innovatie vanaf het begin in om bij te dragen aan oplossingen rondom gezondheid, veiligheid, klimaat, mobiliteit en duurzaamheid, waaronder de circulaire economie en voeding”, zegt Karina Weijma, strategisch adviseur. afdeling Holland Hightech, VNO-NCW, Buitenlandse Zakenen hogere sector Creatieve industrieonder andere.

Voor Weijma, hoe Nederland zijn innovatie heeft georganiseerd. Binnen hightech tekende het spraakmakende vakgebied HTSM al vroeg technology roadmaps. Elke roadmap wordt samengesteld door een panel van experts van bedrijven, instellingen en universiteiten. Deze stappenplannen overlappen elkaar Sleuteltechnologieën (KET’s) onderwerpen die door de Europese Commissie zijn gedefinieerd, worden geassocieerd met een hogere onderzoeksintensiteit en hebben volgens Weijma snellere innovatiecycli en meer geschoolde werkgelegenheid. “Ze zijn divers, interdisciplinair en helpen leiders in andere toepassingsgebieden profiteren van hun onderzoeksinspanningen.”

Transversale samenwerking met andere sectoren op hoog niveau wordt steeds belangrijker voor een betere samenwerking. “Dus, in ieder geval vanuit technologisch perspectief, is het doel om duurzame economische groei te bereiken, ondersteund door publieke en private R&D-investeringen.”

Beveiliging en technologie

Kashair Mansoorizadeh, CEO en oprichter Starnes Technology, het Nederlandse innovatie- en start-up ecosysteem leunt sterk op zekerheid, realisme en technologie. “Hier in Nederland is een realistische oprichter met een solide plan om een ​​gezond bedrijf op te bouwen heel waardevol. Dat betekent niet dat je laag moet mikken, maar wel met realistische plannen moet komen om hogerop te komen. , Mansorizadeh ziet grote waarde in het creëren van een unieke technologie.” , Ik bedoel niet goedkoop, efficiënt of zelfs maar het kleinste beetje beter, maar belangrijker nog, revolutionair en iets waar nog niet eerder aan is gedacht.”

Gezondheidszorg is een vakgebied waar het aspect “impact” geen uitleg behoeft. Wis.bioeen Amsterdamse start-up die real-time voedingsadvies geeft op basis van het cv van een gebruiker, “beoogt als zorgaanbieder betere gezondheid toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken voor iedereen met de nieuwste technologie en de nieuwste wetenschap over voeding.” Het bedrijf noemt het geen ‘value-based healthcare’, zegt Yvette, Ruts-Wolters: ‘Met andere woorden: impact in de vorm van waarde voor alle betrokken doelgroepen.’

Barrières doorbreken

Dat is de drijvende kracht Micronit, een in Enschede gevestigde wereldspeler op de markt van onder andere microchips voor kankeronderzoek. Frank Eysens identificeert het oplossen van problemen als een belangrijk kenmerk van Nederlandse innovatie. “Dit vermogen is mede ontstaan ​​uit de Nederlandse strijd tegen het water, waardoor innovatieve oplossingen in het waterbeheer zijn ontstaan. Deze mentaliteit heeft zich verspreid naar andere sectoren, waaronder medtech en hi-tech.

Net als vele anderen ziet Eisens de antiautoritaire houding van de gemiddelde Nederlander als een pluspunt. “We hebben ons het vermogen eigen gemaakt om samen te werken en barrières te doorbreken. Dat is anders dan in bijvoorbeeld landen met een hiërarchische cultuur. Onze CEO Ronny van ‘de Over zei ooit: ‘In Nederland zijn we niet bang om iets nieuws te proberen en fouten maken, daar staan ​​we als land en als innovators sterker voor.” Die uitspraak geeft goed de stemming van ons land weer.

Zijn er grenzen aan onze innovatiedrang?

In de agribusiness heeft innovatie niet per se alleen maar positieve effecten. Hille van der Gaa – Chief Operating Cowboy bij Die vegetarische cowboys – Ik zal hier later op ingaan Nederlandse Ontdekkingsdagen. Het feit dat Nederland voor zovelen ruimte heeft gecreëerd, getuigt voor haar van onze inventiviteit. “Er bestaat niet zoiets als een buitenlands gezegde over ons: ‘God heeft de aarde gemaakt, maar de Nederlanders hebben Nederland gemaakt'”, zegt hij. De metafoor verwijst naar de letterlijke social engineering van onze leefomgeving.”

Dit concept van social engineering heeft ons volgens hem veel opgeleverd, maar megastapels en overmatige stikstof laten ook een negatieve kant zien. “Al in de Middeleeuwen vochten we tegen het water in ons laaggelegen land. De restauraties laten zien dat vooruitdenken in onze Nederlandse canon zit. Wij Nederlanders lopen voorop met oplossingen voor mogelijke grote rampen. Maar we vechten vandaag een hoofdbrekende wet.

Sterker nog, de Nederlandse agrarische sector is in kwaliteit en productiviteit uitgegroeid tot een van de meest succesvolle ter wereld. “Tegelijkertijd lopen we nu hopeloos achter ten opzichte van de rest van Europa. Het vergiftigingsniveau in onze bodem is alarmerend. Het percentage Nederlandse biologische landbouwgrond is klein. In de loop der jaren is de productie van dierlijke producten sterk toegenomen. door het vrijkomen van grote hoeveelheden CO2, methaan en lachgas, wat niet duurzaam is. Met de komst zijn dieren niet meer dan inefficiënte onderdelen van een machine. In de voedselketen zijn vlees en melk de grootste boosdoeners voor de opwarming van de aarde. Onze drive om te innoveren is naar de top gegaan.

Stopgap-oplossingen

De ondernemende Nederlander zoekt ondertussen naar ‘stop-oplossingen’ voor de enorme ramp die het zou kunnen veroorzaken, constateert Chief Operations Cowboy. “Luchtwassers houden alle gassen die bijvoorbeeld schadelijk zijn voor varkens tegen of spuiten net iets anders. Het zijn slechts vormen van symptoombestrijding. Als we onze problemen willen oplossen, moeten we onze landbouwtechnologie veranderen om beter op het circuit We hebben onszelf op een voetstuk geplaatst in de Nederlandse agribusiness, vanaf dit voetstuk De vraag is of we het realisme en de nederigheid kunnen opbrengen om naar beneden te komen.

Wat het probleem veroorzaakt, kan ook leiden tot de oplossing, concludeert ze. “Wij Nederlanders zijn gewend het land naar onze hand te zetten. Door in te zetten op ingrijpende innovaties als voedselbossen, precisievergisting en vertical farming maken we de grote voetafdruk van onze agrarische sector kleiner. We kunnen zelfs landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Dus vooruitdenken is een essentieel onderdeel van ons Nederlandse ethos.” kan opnieuw bewijzen.

De komende dagen publiceert Innovation Look meer interviews met een aantal sprekers op de Nederlandse Innovatiedagen.