April 14, 2024

Companhia Brasileira de Distribuiçao Nederland B : DISTRIBUIÇÃO – Formulier 6-K

Companhia Brasileira de Distribuiçao Nederland B : DISTRIBUIÇÃO – Formulier 6-K

Vorm 6-K

Beveiligingen en Uitwisselingen Commissie
Washington, D.C. 20549

Rapport van buitenlandse particuliere aanbieder

Overeenkomstig Regel 13a-16 of 15d-16
Effectenbeurswet van 1934

Tegen maart 2023

Braziliaans distributiebedrijf
(Vertaling van de naam van de registrant in het Engels)

gem. Brigadegeneraal Luis Antonio,
3142 São Paulo, SP 01402-901
Brazilië
(Adres van de belangrijkste administratieve kantoren)

(Geef met een vinkje aan of deponeringen of jaarverslagen zijn ingediend onder formulier 20-F of formulier 40-F)

Formulier 20-FX Formulier 40-F

(Geef met een vinkje aan of de registrant een papieren formulier 6-K indient, zoals toegestaan ​​door Regulation ST.
101(b)(1)):

Ja ___ Nee X

(Geef met een vinkje aan of de registrant een papieren formulier 6-K indient, zoals toegestaan ​​door Regulation ST.
101(b)(7)):

Ja ___ Nee X

(Geef met een vinkje aan of de registrant door het verstrekken van informatie op dit formulier informatie verstrekt aan de Commissie overeenkomstig Rule 12g3-2(b) onder de Securities Exchange Act van 1934.)

Ja ___ Nee X

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃO

Een beursgenoteerde onderneming met toegestaan ​​kapitaal

CNPJ/ME Nr. 47.508.411/0001-56

NIER 35.300.089.901

Kennisgeving aan de markt

Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA” of de “Vennootschap”) maakt de communicatie bekend die is ontvangen van Moerus, wiens totale aandelen zijn opgenomen tot ongeveer 5,08% van het totale aantal gewone aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De afdeling investor relations van het bedrijf zal ter beschikking staan ​​van de markt.

São Paulo, 16 maart 2023.

Guillaume Marie Didier Kruis

Vice-president Financiën en Investor Relations

1

handtekeningen

Overeenkomstig de vereisten van de Securities Exchange Act van 1934 heeft de Registreerder deze verklaring namens hem laten ondertekenen door ondergetekende.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃO

Datum: 16 maart 2023

Door: /s/ Marcelo Pimentel

Naam:

Marcelo Pimentel

Titel:

Directeur

Door: /s/ Guillaume Marie Didier Gras

Naam:

Guillaume Marie Didier Kruis

Titel:

Medewerker Investor Relations

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze verklaringen zijn geen historische feiten en zijn verklaringen die zijn gebaseerd op de huidige visie en evaluatie van het management van toekomstige economische omstandigheden, industrieomstandigheden, bedrijfsprestaties en financiële resultaten. “verwacht”, “gelooft”, “schat”, “anticipeert”, “projecteert” en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover ze betrekking hebben op het bedrijf, zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Voorbeelden van toekomstgerichte verklaringen zijn de verklaring of betaling van dividenden, de uitvoering van de belangrijkste bedrijfs- en financieringsstrategieën en investeringsplannen, de richting van toekomstige activiteiten en factoren of trends die van invloed kunnen zijn op de financiële toestand, kasstroom of bedrijfsresultaten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen van het management en zijn onderhevig aan tal van risico’s en onzekerheden. Er kan geen garantie worden gegeven dat verwachte gebeurtenissen, trends of resultaten daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De verklaringen zijn gebaseerd op een aantal aannames en factoren, waaronder algemene economische en marktomstandigheden, industriële omstandigheden en operationele factoren. Wijzigingen in dergelijke veronderstellingen of factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen.