June 19, 2024

Caribisch Nederland klaagt Nederland aan wegens falen klimaatcrisis |  Klimaat crisis

Caribisch Nederland klaagt Nederland aan wegens falen klimaatcrisis | Klimaat crisis

Tonic Martis woont op het Caribische eiland Bonaire, dat jaarlijks tienduizenden duikers naar zijn koraalriffen trekt.

Na dagen van intense hitte zei hij tegen Al Jazeera: “Ik heb twee prachtige geiten die oververhit raken. Ik oververhit en mijn vriend raakt oververhit. Het is een temperatuur die ik hier niet vaak ervaar.”

Dit is een duidelijke indicatie van de gevolgen van klimaatverandering voor de eilandbevolking, met meer overstromingen en door vectoren overgedragen ziekten.

Daarom heeft een groep van zeven personen, van wie de meesten nog steeds op Bonaire wonen en allemaal Nederlands staatsburger zijn, zich bij Greenpeace aangesloten door te dreigen de Nederlandse regering aan te klagen wegens het schenden van hun mensenrechten door bij te dragen aan de wereldwijde koolstofemissies en ze niet te beschermen. uit gevolgen.

Martis, een 24-jarige maatschappelijk werkster die vluchtelingen op het eiland helpt, raakte voor het eerst betrokken bij Greenpeace vanwege haar liefde voor natuur en natuurbehoud.

Toen de ngo haar benaderde om aanklager te zijn in een nieuwe zaak, stemde ze meteen toe.

“Het is heel belangrijk om bewustzijn en verantwoordelijkheid van Nederland te hebben om het wangedrag te corrigeren. Ik dacht er even over na en toen dacht ik: ‘Ja, dit is iets waar ik achter kan staan'”, zei Martis.

In mei stuurde de groep Een precontentieuze brief vroeg de Nederlandse premier Mark Rutte om de klimaatdoelstelling van het land aan te scherpen zodat het in 2040 netto nulemissie bereikt; Het huidige doel is om de uitstoot te verminderen 95 procent in 2050.

Ook willen ze dat de overheid de aanpassingskosten van Bonaire financiert.

Danique Martis is maatschappelijk werker en helpt vluchtelingen op Bonaire [Courtesy of Roëlton Thodé/Greenpeace]

Bonaire is sinds 2010 een Nederlandse bijzondere gemeente. Maar Nederland is al zo’n 400 jaar op het eiland en sinds kort Hij verontschuldigde zich voor de slavernij zijn mensen.

Tot op zekere hoogte meende Martis dat de Nederlandse regering de eilanden was vergeten.

“We hebben ervoor gekozen om onder hen te zijn, maar we hebben er niet voor gekozen om vergeten te worden. Ze hebben nog steeds veel dingen waarvoor ze verantwoordelijkheid moeten nemen”, zei hij.

Martis zei dat men zich bewust was van de risico’s van klimaatverandering op het eiland, maar dat veel mensen door de hoge armoede meer gefocust waren op het dagelijkse overleven en er een prioriteit van maakten.

“Ik weet niet hoeveel mensen zich realiseren dat klimaat en armoede hand in hand gaan”, zei hij.

Margareta Weverinke-Singh, universitair hoofddocent duurzaamheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat er veel informatie is over de risico’s van klimaatverandering op het vasteland van Nederland, maar dat het land weinig heeft gedaan om de meest kwetsbare gebieden te bestuderen en te beschermen.

“In die zin is het een discriminatiezaak”, zei hij.

Om deze bewijsleemte op te vullen, heeft Greenpeace onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam opdracht gegeven om te onderzoeken hoe klimaatverandering Bonaire zal beïnvloeden.

De studie toonde aan Door de stijging van de zeespiegel zullen delen van het eiland tegen 2050 waarschijnlijk permanent onder water komen te staan, een probleem dat nog wordt verergerd door het verlies van koraalriffen als natuurlijke buffers naarmate de oceanen opwarmen en verzuren.

Klimaatverandering zal gezondheidsproblemen op Bonaire verergeren en kan het culturele erfgoed vernietigen. Overstromingen, stormen en verlies van toerisme door het afsterven van koraalriffen zullen naar verwachting de economie van het eiland beïnvloeden.

Samen met Greenpeace en een groep advocaten zijn de eisers van Bonaire nauw betrokken bij het uitzoeken wat ze naar voren moeten brengen in hun juridische uitdaging.

“We hebben afspraken gemaakt over onze individuele rollen en hoe we willen samenwerken”, zegt Efje de Groon, expert klimaatrechtvaardigheid bij Greenpeace Nederland.

“We betrekken actief andere eilandbewoners, mensen uit de Caribische regio van het Koninkrijk der Nederlanden en het maatschappelijk middenveld”, zei hij.

“Het is echt een gezamenlijke inspanning,” gaf Martis toe.

Inwoners van het Nederlands Caribische eiland Bonaire starten een rechtszaak met Greenpeace Nederland tegen de Nederlandse overheid om hun eiland te beschermen tegen klimaatverandering.
[Courtesy of Roëlton Thodé/Greenpeace]

Omdat het eiland zo kwetsbaar is, is het voor de groep belangrijk dat de overheid adaptatieprojecten financiert.

De universitaire studie identificeerde verschillende mogelijke strategieën, waaronder het beschermen van koraalriffen en het herstellen van kustvegetatie.

Maar ook het verminderen van het probleem is belangrijk. “Als ze de klimaatverandering niet gedeeltelijk stoppen, gaan we de kraan openen en doorspoelen”, zei Martis.

A RapportDe Nederlandse regering heeft duidelijk gemaakt dat er snel meer actie moet worden ondernomen om de inwoners van Bonaire en haar unieke karakter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het was onlangs verklaard Financiële prikkels en bijzondere maatregelen om eilandtoegang tot bestaande energietransitie en economische subsidies te vergemakkelijken.

Maar het is onwaarschijnlijk dat dit de eisers tevreden zal stellen, die de regering tot eind september de tijd hebben gegeven om met hen tot overeenstemming te komen.

Martis hoopte oprecht dat de zaak niet voor de rechter zou komen.

“Het betekent dat Nederland verantwoording heeft afgelegd en dat ze met een plan zijn gekomen dat in beide opzichten bevredigend is.”

Als Nederland dat echter niet doet, zijn zij en de rest van de groep bereid een formele rechtszaak aan te spannen en terecht te staan.

De zaak zou kunnen leiden tot juridische discussies over de vraag of klimaat- en mensenrechtenverdragen van toepassing zijn op overzeese gebieden.

Maar dit maakt deel uit van de klimaatrechtszaken die over de hele wereld plaatsvinden, en veel van deze zaken zijn succesvol geweest.

Weweinke-Sing wees op eerdere belangrijke rechterlijke uitspraken over klimaatverandering in Nederland tegen de Nederlandse overheid en Shell.

“De zorgplicht is zeer goed ingeburgerd.”

Een vergelijkbaar geval

Dit is niet het enige geval van grote vervuilers die hun verantwoordelijkheden in het buitenland uitdagen.

Op 5 juni beginnen op de Torres Strait Islands hoorzittingen tegen de Australische regering over de klimaatcrisis en haar verantwoordelijkheden jegens inheemse gemeenschappen.

“Dit is het geval [against the Netherlands] “Dit is een voorbeeld van hoe een wereldwijde meerderheidsgemeenschap haar rechten kan afdwingen tegen Europese regeringen die niet de nodige maatregelen hebben genomen om een ​​milieuramp te verzachten en te beschermen”, zegt Nani Jansen Reventlow, advocaat en oprichter van de ngo Justitie.

“Zulke gevallen geven een signaal af dat er een afrekening zal komen voor elke regering die heeft deelgenomen aan koloniale extractie.”