May 19, 2024

bne IntelliNews – Foresight Energy Infrastructure Partners kondigt aanzienlijke aandeleninvesteringen aan in 85 Degree Renewables om 62MW aan geothermische capaciteit in Nederland te bouwen.

bne IntelliNews – Foresight Energy Infrastructure Partners kondigt aanzienlijke aandeleninvesteringen aan in 85 Degree Renewables om 62MW aan geothermische capaciteit in Nederland te bouwen.

Foresight Energy Infrastructure Partners heeft een aanzienlijke aandeleninvestering aangekondigd in 85 Degree Renewables om 62 MW aan geothermische capaciteit in Nederland te ontwikkelen.

  • Visionary Energy Infrastructure Partners SCSp (“FEIP”) heeft ook een aanzienlijke aandeleninvestering aangekondigd in 85 Degrees Renewables, een geothermisch bedrijf dat zich richt op het leveren van directe thermische energie aan agrarische, residentiële en industriële klanten.
  • De investering financiert volledig de bouw van 61,8 MW aan geothermische thermische capaciteit in Jottermeer, Nederland.
  • De 85 Degree Renewable-investering is een van de nieuwste geothermische investeringen in Europa.

Londen, 14E November 2023 – Foresight Energy Infrastructure Partners, het energietransitiefonds van Foresight Group, heeft opnieuw een aanzienlijke aandeleninvestering aangekondigd in 85 Degrees Renewables, een Engels-Nederlands bedrijf dat actief is in de duurzame energiesector. Deze baanbrekende investering versterkt de positie van 85° hernieuwbare energie als een belangrijke speler in de transitie naar geothermische energie en ondersteunt de Nederlandse visie om het warmteverbruik koolstofarm te maken.

De investering, die de bouw van 61,8 MW aan geothermische thermische capaciteit in Zoetermeer, Nederland, volledig zal financieren, werd gedaan door FEIP, een fonds van € 850 miljoen dat investeert in schone energieactiva op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, opslag en netwerkinfrastructuur. FEIP streeft ernaar een gediversifieerde portefeuille van hoogwaardige energie-infrastructuuractiva op te bouwen die de energietransitie een boost geven door te investeren in belangrijke “barrière”-activa, waaronder de opwekking van hernieuwbare energie en energieopslag op de lange termijn en netwerkinfrastructuur. .

“We zijn verheugd om samen te werken met Vision en FEIP voor deze aanzienlijke investering. Het veiligstellen van de financiering voor de bouw van 62MW geothermische capaciteit onderstreept het potentieel van ons bedrijf en weerspiegelt onze gedeelde inzet om de Nederlandse doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie te bereiken”, zei hij. Nick Thain, Chief Investment Officer bij 85 Degrees Renewables

Charlie Wright, Investment Director bij Foresight, voegde hieraan toe: “We zijn verheugd om 85 Degrees Renewables te ondersteunen bij het uitbreiden van onze activiteiten in de Nederlandse geothermische sector. Deze investering vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de duurzame energiesector en toont ons vertrouwen in de capaciteiten van het bedrijf en de aantrekkelijkheid van de Nederlandse markt voor geothermische energie, die wordt ondersteund door een zeer ondersteunend regelgevingskader en ambitieuze overheidsdoelstellingen om het warmteverbruik koolstofvrij te maken.

Geothermische energie speelt een belangrijke rol bij het realiseren van een duurzame en koolstofarme toekomst. Het is een schone, veilige en betrouwbare energiebron die duurzame stroom en warmte levert zonder uitstoot van broeikasgassen. De investering van FEIP in 85 graden hernieuwbare energiebronnen is een van de nieuwste geothermische investeringen in Europa. Met ambitieuze doelstellingen om de geothermische energiecapaciteit uit te breiden, streeft 85 Degree Renewable ernaar om 1GW aan geothermische energie op te wekken.

“Deze investering vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de missie van Nederland om de warmtevoorziening koolstofarm te maken door de adoptie van geothermische energie en bij te dragen aan een duurzame toekomst voor ons land. Door geothermische energie te gebruiken als een schone, veilige en betrouwbare energiebron willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan een duurzame en CO2-neutrale toekomst. En omdat aardwarmte in Nederland gas voor verwarming vervangt, maakt het tegelijkertijd elektriciteitscapaciteit vrij uit het nationale elektriciteitsnet, in lijn met onze inzet voor de energietransitie.” zei Bart Duijndam. 85 graden hernieuwbare CEO.

De investering van FEIP zal 85 Degrees Renewables helpen haar activiteiten op te schalen en de geothermische energie-infrastructuur in Nederland te versnellen. De expertise van het bedrijf, gecombineerd met substantiële financiële steun van FEIP, zal een substantiële pijplijn creëren van het bedrijf dat profiteert van de Nederlandse SDE++ subsidie, waardoor een blijvende impact op het duurzame energielandschap ontstaat.

-LOOPT AF-

Voor meer informatie contacteer:

Chloe Mead: [email protected] / +44 (0) 20 3911 1279

Michael Mfofu: [email protected] / +44 (0) 7932 681 947

Opmerkingen voor docenten:

Over Foresight Group Holdings Limited

Foresight Group werd opgericht in 1984 en is een toonaangevende beheerder van beursgenoteerde infrastructuur- en private equity-investeringen. Met een al lang gevestigde focus op ESG en op duurzaamheid gerichte strategieën, streeft het bedrijf ernaar om aantrekkelijke rendementen te behalen uit anders ontoegankelijke particuliere markten voor zijn institutionele en particuliere beleggers. Vision beheert meer dan 400 infrastructuuractiva met een focus op zonne- en offshore windenergie, bio-energie en afval, evenals implementatieprojecten voor hernieuwbare energie, oplossingen voor energie-efficiëntiebeheer, gemeenschaps- en kritieke infrastructuurprojecten en duurzame bosbouwactiva. Het private equity-team beheert elf regionaal gerichte investeringsfondsen in het Verenigd Koninkrijk en een MKB-impactfonds ter ondersteuning van Ierse MKB-bedrijven. De groep beoordeelt jaarlijks 2.500 bedrijfsvoorstellen en ondersteunt momenteel meer dan 250 investeringen in het MKB. Vision Capital Management beheert vier strategieën uit zeven beleggingsvehikels.

Foresight is actief in acht landen in Europa, Australië en de VS met een beheerd vermogen van £12,1 miljard*. Foresight Group Holdings Limited is in februari 2021 genoteerd aan de Main Market van de London Stock Exchange en maakt deel uit van de FTSE250-index. https://www.foresightgroup.eu/shareholders

*Gebaseerd op niet-geauditeerd beheerd vermogen per 30 september 2023.

Over 85 Degree Renewable 85 Degree Renewable is een Brits-Nederlands bedrijf dat zich toelegt op de vooruitgang van geothermische energie. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en industriële expertise wil het bedrijf geothermische energie tot een betrouwbare bron van schone energie maken voor een duurzame toekomst.

-Geothermische energie is een schone, veilige en betrouwbare energiebron die duurzame energie en warmte levert zonder de uitstoot van broeikasgassen.

Geothermische energie heeft een lage koolstofconcentratie en biedt een zeer lange levensduur van minstens 30 jaar, waardoor het een duurzame en generatieve keuze is om in de energiebehoeften te voorzien.

1 GW aan geothermische energie kan ongeveer 2 miljoen huizen verwarmen. [Source: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/earths-geothermal-hotspots-new-dataset-launched-2019-02-27_en#]

Nederland heeft een doelstelling van 50 bètajoule/578 GW geothermiecapaciteit gesteld.

[1] Het capaciteitssysteem van 578 GW bedraagt ​​13.890 GWh, wat overeenkomt met 50 bètajoule, ontleend aan het masterplan geothermische energie dat door de Nederlandse overheid is gepubliceerd. [Source: https://geothermie.nl/images/bestanden/Masterplan_Aardwarmte_in_Nederland_ENG.pdf]

Bedrijfsnieuws van wereldwijde bedrijven uit opkomende markten, aangeboden door de persberichtendienst van IntelliNews.