May 23, 2024

Binnenlandse R&D-uitgaven ruim € 18 miljard in 2020

Onderzoek en ontwikkeling omvat creatief en systematisch werk dat wordt ondernomen met als doel kennis uit te breiden en te gebruiken om nieuwe toepassingen te ontwerpen. Bij fundamenteel onderzoek staat kennisverbreding (‘onderzoek’) centraal. In toegepast onderzoek worden ideeën verder ontwikkeld tot een prototype van nieuwe of sterk verbeterde processen en producten (‘ontwikkeling’).

In 2020 zijn de uitgaven voor R&D-activiteiten door bedrijven, instellingen en hoger onderwijs met behulp van eigen en ingehuurd personeel met ruim 3 procent gestegen. De sterkste stijging was te zien bij de bedrijfsuitgaven: ruim 4 procent. De R&D-uitgaven van instellingen en hoger onderwijs stegen licht evenals vorig jaar. Instellingen gaven 1 miljard euro uit, hogeronderwijsinstellingen ruim 4,9 miljard euro. Ondanks de gestegen uitgaven lag het aantal S&O-arbeidsjaren op bijna hetzelfde niveau als een jaar geleden (161,6 duizend fte’s). Ook het aantal werkzame personen in R&D bleef met ruim 226 duizend stabiel.