June 14, 2024

Bevolkingsgroei in Nederland neemt weer toe

Na een lichte stagnatie in het coronavirusjaar 2020 is de bevolkingsgroei in Nederland in de eerste helft van 2021 weer toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er meer baby’s geboren en zijn er minder mensen uit Nederland vertrokken. Statistieken uit Nederland zeiden woensdag dat deze groei de oorzaak is van de epidemie van vóór 2019.

In de eerste helft van dit jaar is de bevolking van Nederland met 31.700 toegenomen. Op gelijke voet sloten bijna 29.000 mensen zich aan bij de Nederlandse bevolking door immigratie, en bijna 2.400 als gevolg van natuurlijke ontwikkeling – minus het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen.

In dezelfde periode vorig jaar nam de bevolking met slechts 18.200 toe. Er waren in het tweede kwartaal van vorig jaar minder doden en minder immigranten door de besmetting met het coronavirus en de eerste lock-out. In de eerste helft van 2019 nam de bevolking toe tot 45.800.

In de eerste zes maanden van 2021 werden in totaal 86.200 baby’s geboren in Nederland, 4.500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Bureau voor de Statistiek waren de geboortecijfers hoger in februari, maart en april. De toename van het aantal geboorten wordt enigszins gecompenseerd door nog meer sterfgevallen. In de eerste helft van dit jaar vielen 83.800 doden, 2.400 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar 6.600 meer dan in dezelfde periode in 2019.

Per saldo werden er 2.400 meer baby’s geboren dan dat er mensen stierven. In de eerste zes maanden van vorig jaar was de natuurlijke groei negatief, met meer dan 4.600 sterfgevallen dan doodgeborenen.

In de eerste helft van dit jaar stonden bijna 92.800 immigranten ingeschreven in de Nederlandse gemeente, 2.100 meer dan in de eerste helft van 2020, maar 20.700 minder dan in dezelfde periode van 2019. Het aantal migranten uit Nederland was lager dan in de eerste helft van 2020 – 63.400 ten opzichte van 67.900. Met 72.600 mensen die Nederland ontvluchten in de eerste zes maanden, ligt de immigratie nog steeds onder 2019.

De bevolking van Nederland is in de eerste helft van dit jaar door immigratie met bijna 29 duizend mensen toegenomen, omdat er meer mensen naar Nederland zijn geëmigreerd dan links. Dat aantal was 40.800 in de eerste helft van 2019.