Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

Belastingplan 2022: Er zijn beleidsmaatregelen voorgesteld

Op 21 september 2021 heeft de Nederlandse regering het Nederlandse Belastingplan 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Algemene Vergadering van Staten)

De Nederlandse regering merkte op dat er geen significante beleidsvoorstellen in het belastingplan waren, aangezien de huidige regering disfunctioneel was en een nieuwe regering werd gevormd.

Het voorstel omvat een wijziging van het Nederlandse omslagmoment voor het gebruik van personeelsopties voor niet-handelsaandelen, de limiet op de bruikbare dividendbelastingvermindering en de afschaffing van eenzijdige neerwaartse wisselkoersen. (TP) Correctie bij gebrek aan passende opwaartse bijstelling en uitvoering van de laatste fase van EU-belastingontwijkingsverordening II.

Op 11 november 2021 heeft de Nederlandse regering het Medezeggenschapsplan ingetrokken en heeft de Tweede Kamer gestemd over de voorgestelde wijzigingen van de Wetsvoorstellen en het wijzigingsvoorstel. Wetsvoorstellen besproken door Eerste Kamer (Senaat-generaal van Staten) Op 13 en 14 december 2021 zal naar verwachting op 21 december 2021 worden gestemd. Wetsvoorstellen zullen naar verwachting in de Eerste Kamer worden aangenomen.

Gebruikmaken van belastingaftrek die dividenden begunstigt

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak tegen Frankrijk heeft de Nederlandse regering in eerste instantie een beschikking uitgevaardigd waardoor buitenlandse belastingplichtigen een discriminerende heffingskorting voor buitenlandse belastingplichtigen kunnen krijgen. Intrekking Nederlandse dividendbelasting, die is ingehouden op uitkering aan deze buitenlandse belastingplichtigen.

Nederlandse belastingplichtigen De Nederlandse regering stelt voor om de regels te wijzigen om de fiscale behandeling van deze belastingplichtigen te verzoenen met de pre-order behandeling van buitenlandse belastingplichtigen. Dit betekent dat eventuele Nederlandse bronbelasting wordt verrekend met de door de Nederlandse vennootschap verschuldigde Nederlandse vennootschapsbelasting. Dit betekent dat als de Nederlandse dividendfavorietenbelasting meer inhoudt dan de Nederlandse instellingsbelasting wordt ingehouden, deze niet meer kan worden teruggevorderd. Ongebruikte heffingskortingen kunnen worden overgedragen.

READ  Nederland stevent af op re-lock-out nu Europa de COVID-19-maatregelen verscherpt

Unilaterale neerwaartse TP-aanpassing

Nederland heeft van oudsher eenzijdige neerwaartse TP-aanpassingen toegestaan. Schaf dergelijke eenzijdige neerwaartse TP-aanpassingen af ​​als onderdeel van een reeks belastingontwijkingsmaatregelen die zijn voorgesteld door de Regeringscommissie die de belastingheffing van multinationale ondernemingen in Nederland heeft onderzocht.

De regeling voorziet alleen in eenzijdige neerwaartse verrekenprijsaanpassingen voor situaties waarin de belastingbetaler kan bevestigen dat er aan de andere kant van de transactie een overeenkomstige aanpassing heeft plaatsgevonden.

De regels zijn ook van toepassing op de verdeling en inbreng van activa die in de transactie worden gegeven (meestal boekwaarde).

Na een wijzigingsvoorstel van de Tweede Kamer zijn in de regels juridische bijlagen en scheidingen opgenomen die buiten de reikwijdte van het oorspronkelijke voorstel vielen.

Anti-hybride regels

Nederland heeft al de meeste antihybrideregels geïmplementeerd die door de EU-lidstaten moeten worden geïmplementeerd in het kader van de EU Tax Avoidance Order II (ATAD II Order). ATAD II schrijft voor dat EU-lidstaten vanaf 1 januari 2022 de zogenaamde ‘Reverse Hybrid Taxpayer Rule’ implementeren.

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze omgekeerde hybride belastingregeling en introduceert aanvullende maatregelen in andere wetten, zoals de Wet op de voorwaardelijke belasting en de Wet op de dividendbelasting, om nieuwe fiscale planningsmogelijkheden te voorkomen.

Op grond van de regeling zijn omgekeerde hybride vennootschappen in Nederland volledig verantwoordelijk voor de belasting, met uitzondering van het belastbare inkomen in handen van de deelnemers van de omgekeerde hybride vennootschappen. Bedrijven waarop deze regels van toepassing zijn, zijn ingezetenen van Nederland, maar ook vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht (geen Nederlandse ingezetenen meer).

READ  De haven van Rotterdam in Nederland was de eerste die het luchtruim reserveerde voor dronegebruik

Gevolgtrekking

Hoewel het Nederlandse belastingplan 2022 misschien niet vol staat met beleidsvoorstellen, kent het wel een aantal beleidskeuzes die kunnen verschillen. Met name Nederlandse dividenden voor buitenlandse belastingplichtigen zijn mogelijk volledig benut en de Nederlandse overheid kan wachten tot de ontwikkeling van pijler twee van de OESO met eenzijdige neerwaartse TP-aanpassingsregels.

Jian-Cheng Guu

Partner, DLA Piper

Rijstpan

Associate, DLA Piper

Het materiaal op deze site is bedoeld voor financiële instellingen, professionele beleggers en hun professionele adviseurs. Dit is alleen ter informatie. Lees alstublieft de onze Voorwaarden En Privacybeleid Voordat u de site gebruikt. Alle producten zijn onderworpen aan strikte auteursrechtwetten.

© 2021 EuroMoney Corporate Investor PLC. Zie voor hulp Onze veelgestelde vragen.

Alfred Frost

"Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. "

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top