June 25, 2024

BC zal een decennium lang overtollige stroom hebben - BC News

BC zal een decennium lang overtollige stroom hebben – BC News

Een grotere acceptatie van elektrische voertuigen zal naar verwachting de vraag naar elektriciteit in British Columbia doen toenemen, maar alleen in de regio South Coast. Anders zal BC naar verwachting over overcapaciteit beschikken en geen behoefte hebben aan extra opwekkingscapaciteit tot na 2032, volgens het langverwachte geïntegreerde resourceplan van BC Hydro.

BC Hydro heeft zijn concept vrijgegeven Geïntegreerd resourceplan, die met twee jaar is uitgesteld om BC Hydro in staat te stellen de langetermijneffecten aan te pakken die worden verwacht van het Clean BC-plan, dat een toenemende elektrificatie van sectoren zoals transport omvat.

Er zijn vragen geweest over hoe lang BC overtollige stroom zal hebben, zodra de C-Site-dam is voltooid en de stroomopwekking begint. En het antwoord daarop is volgens de IRP ongeveer tien jaar oud.

“BC Hydro is goed gepositioneerd om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van onze klanten voor het grootste deel van het volgende decennium, voordat er nieuwe schone bronnen worden toegevoegd”, zegt BC Hydro in zijn plan. “Ons geïntegreerde systeem is momenteel redundant en we verwachten dat dit nog enkele jaren zal blijven bestaan.”

De extra energievraag kan gedeeltelijk worden opgevangen door besparingsmaatregelen zoals vraagsturing en energie-efficiëntie. BC Hydro schat dat het ongeveer 700 megawatt aan stroom kan leveren (meer dan de helft van de opwekkingscapaciteit van een C-site-dam) door zaken als energie-efficiëntie en industriële belastingvermindering.

“Voordat er maatregelen aan de vraagzijde worden genomen, wordt verwacht dat er voor het hele systeem geen nieuwe energiebehoeften zullen optreden tot het fiscale jaar 2029, terwijl de capaciteitsbehoeften naar verwachting niet zullen optreden tot het fiscale jaar 2032”, aldus de onafhankelijke beoordeling.

“De toegenomen vraag naar elektriciteit aan de zuidkust van de provincie betekent echter dat we anticiperen op de behoefte aan extra regionale capaciteitsmiddelen in het fiscale jaar 2027.”

De vraag naar energie in het zuiden van British Columbia zal naar verwachting worden aangedreven door een grotere acceptatie van elektrische voertuigen.

Het rapport merkt op dat “British Columbia een leider is in de adoptie van elektrische voertuigen in Canada.” “Dit is mede de reden voor de hogere vrachtgroei in de regio Zuidkust in vergelijking met de rest van de provincie.

De provincie beschikt weliswaar over voldoende opwekkingscapaciteit voor het komende decennium, maar om aan de groeiende vraag naar energie in het zuidelijke deel van de provincie te voldoen, is extra infrastructuur nodig, zoals verbeterd transport.

De vraag naar energie in onder meer de industrie neemt af. Er vindt dus een verschuiving plaats, waarbij de vraag in andere delen van de provincie afneemt, terwijl de vraag toeneemt in stedelijke gebieden aan de zuidkust.

“De nieuwe vraag (van elektrische voertuigen) biedt ons de mogelijkheid om neerwaartse risico’s in de traditionele vraag te verminderen, maar het kan ook nieuwe infrastructuur vereisen”, merkt de IRP op.

BC Hydro haalt een deel van zijn energie uit de particuliere sector. Een aantal langlopende PPA’s met onafhankelijke elektriciteitsproducenten in British Columbia loopt binnen vijf jaar af.

Het plan van de IRP om aan de energiebehoeften van BC te voldoen, omvat het vernieuwen van die overeenkomsten met verlengingsopties tegen marktconforme tarieven.