April 14, 2024

Australië gaat partnerschap voor schone energie aan met Nederland

Australië gaat partnerschap voor schone energie aan met Nederland

Australië is een partnerschap aangegaan met Nederland dat samenwerking bevordert ter ondersteuning van de ontwikkeling van een waterstoftoeleveringsketen van Australië tot de haven van Rotterdam.

De Australische minister van Klimaatverandering en Energie Chris Bowen en de Nederlandse minister van Klimaat en Energie Rob Jetton hebben een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Australië en Nederland ondertekend om een ​​schone energievoorzieningsketen in groene waterstof te ontwikkelen.

Het MoU ondertekend in de haven van Rotterdam omvat:

  • Handelsbeleid, normen en certificeringsschema’s voor waterstof
  • Haveninfrastructuur en ontwikkeling van de toeleveringsketen
  • Innovatieve waterstoftechnologieën, waaronder scheepvaart, apparatuur en diensten
  • Overheidsbeleid op het gebied van veiligheid, sociale vergunningen en regelgeving voor waterstof

De heer Bowen zei dat het MoU de toewijding van Australië aantoont om samen te werken met internationale partners om gedeelde belangen op het gebied van schone energie te bevorderen en de groeiende industrieën voor hernieuwbare energie te ondersteunen.

“Waterstof is een kritieke technologie voor een veranderende wereldeconomie en samenwerking met landen als Nederland zal Australië helpen om de werkgelegenheid en investeringsmogelijkheden van deze nieuwe industrie te realiseren, en om energiezekerheid en emissiereducties te bieden aan handelspartners”, aldus Bowen.

“Met aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen bevindt Australië zich in een sterke positie om hernieuwbare energie te exporteren, toeleveringsketens voor schone energie op te bouwen en buitenlandse investeringen aan te trekken.

“Australië en Nederland hebben sterke handels- en investeringsbetrekkingen en we kijken ernaar uit deze te versterken door onderhandelingen over een ambitieuze en alomvattende handelsovereenkomst met de EU af te ronden.”

Nederland heeft een ambitieuze nationale waterstofstrategie, waarbij € 2 tot € 3 miljard is uitgetrokken voor groene waterstofprojecten. Dit omvat het importeren van waterstof uit de hele wereld, waaronder Australië, en het vestigen van de haven van Rotterdam als ‘s werelds toonaangevende terminal voor toekomstige energie.

Het MoU bouwt voort op de MoU’s die Rotterdam heeft met verschillende Australische staten en de betrokkenheid van Rotterdam bij het Australisch-Duitse haalbaarheidsonderzoek naar waterstof geproduceerd in hernieuwbare energie (HySupply).

De investeringen van de Australische overheid in waterstofhubs bedragen nu meer dan $ 525 miljoen, inclusief het Regional Hydrogen Hubs-programma van $ 454 miljoen voor projecten in Townsville, Gladstone, Hunter Valley, Pilbara, Port Bonythan en Bell Bay.

De overheid investeert 89,5 miljoen dollar om de transportsector te helpen overstappen op waterstof, inclusief waterstoftankstations langs de drukste vrachtroutes van Australië.

Tegen 2050 zou de Australische waterstofindustrie nog eens $ 50 miljard aan bbp kunnen genereren en meer dan 16.000 banen kunnen creëren, evenals nog eens 13.000 banen door de aanleg van infrastructuur voor hernieuwbare energie om de productie van groene waterstof te stimuleren.