July 20, 2024

Atratius voorspelt dat Nederland bijna 80 procent meer faillissementen zal krijgen dan vorig jaar.

Atratius voorspelt dat Nederland bijna 80 procent meer faillissementen zal krijgen dan vorig jaar.

Kredietverzekeraar Atratius voorspelt dat Nederland dit jaar fors meer faillissementen krijgt dan in 2022. Er zullen naar verwachting 79 procent meer faillissementen zijn dan vorig jaar, vooral omdat vorig jaar de coronasteun van de overheid afliep en daardoor enkele bedrijven die het hoofd boven water konden houden failliet gingen.

In 2024 gaan veel bedrijven in Nederland failliet. Deze stijging zal 21 procent bedragen.

Nederland behoort tot de landen die naar verwachting een forse stijging van het aantal faillissementen zullen zien, samen met Zuid-Korea, Italië en de Verenigde Staten, zo blijkt uit een rapport van de kredietverzekeraar.

Atratius wijst er echter ook op dat het failliete Nederland weer aan het normaliseren is. Net als Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en de VS gingen in Nederland dankzij genereuze steunmaatregelen enkele opmerkelijke bedrijven failliet tijdens de coronacrisis. Zo daalde het aantal faillissementen in Nederland met respectievelijk 17 en 41 procent in 2020 en 2021. In 2022 was er weer een lichte stijging. Dit jaar wordt echter een sterke stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen verwacht.

“In combinatie met de sterk gestegen energieprijzen, hoge rentes en de economische neergang als gevolg van de oorlog in Oekraïne stelt dit bedrijven voor enorme financiële uitdagingen”, zegt Theo Schmitt, econoom bij Atradius.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat er dit en volgend jaar bij lange na niet zoveel faillissementen zullen zijn als in 2013, toen het aantal gedwongen sluitingen omhoog schoot. Atradius verwacht dit jaar 4.300 insolventies en 5.300 in 2024, vergeleken met 12.500 in 2013.

Wereldwijd neemt ook het aantal faillissementen dit jaar toe. Dit komt overeen met een stijging van ongeveer 50 procent.