July 25, 2024

‘Alles stroomt in Nederland’ |  Mirage-nieuws

‘Alles stroomt in Nederland’ | Mirage-nieuws

De financiering is structureel ondergefinancierd

Het rapport is vandaag aangeboden aan de woordvoerder van Wetenschap en Innovatie in de Tweede Kamer. Het rapport komt op een belangrijk moment, aangezien het ministerie van Economische Zaken en Klimaat net als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bezig is met het bepalen van de belangrijkste sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland. Toekomstverkenning initiatief minister Robert Dijkgraf

“Vloeistofdynamica valt soms tussen wal en schip: bij OCW wordt het gezien als een technologie, bij economische zaken als een wetenschappelijke discipline. Daardoor is de stromingsleer in Nederland structureel onderontwikkeld, terwijl we op Europees niveau aantoonbaar aan de top”, zegt professor Detlef. Lohs (Universiteit van Dwente) ontving onlangs een derde advanced grant van de European Research Council ERC.

Uitstekend veld- en werkgedrag

Professor Ruud Henkes, directeur van het Bürgercentrum, constateert dat de waardering voor het Nederlandse werk op het gebied van stromingsleer verreikend is: “Internationaal behoort Nederland al meer dan een eeuw tot de wereldtop op het gebied van stromingsleer. Het buitenland lijkt belangrijke Nederlandse bijdragen meer te waarderen dan Nederland.

Met het statement ‘Alles stroomt in Nederland’ wil het Burgercentrum niet alleen kwaliteit, maar ook het belang van stromingsleer onder de aandacht brengen. Het rapport bevat boeiende voorbeelden van resultaten op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheid, hightech, milieu, landbouw en voeding. “De breedte van toepassingen van vloeistofdynamica lijkt ons knelpunt te zijn, ” zei Henkes. “Dit veld overstijgt echt een geweldig veld en missie.”