May 21, 2024

Allen Weisselberg: voormalige Trump-organisatie.  Een lijn van loyaliteit aan de CFO terwijl hij getuigt onder de voorwaarden van het pleidooi

Allen Weisselberg: voormalige Trump-organisatie. Een lijn van loyaliteit aan de CFO terwijl hij getuigt onder de voorwaarden van het pleidooiCNN

Het leek duidelijk dat voormalig CFO Allen Weisselberg vrijdag in zijn getuigenis werd teruggetrokken tussen loyaliteit aan zijn werkgever en de noodzaak om samen te werken met openbare aanklagers om zijn pleidooiovereenkomst in de rechtszaak na te komen. Strafproces tegen de Trump-organisatie.

Advocaten van de verdediging daagden hem vrijdagochtend verschillende keren uit met die strekking, en advocaat Susan Nechlis ondervroeg hem kort over zijn angst om naar de gevangenis te gaan als de pleidooiovereenkomst zou mislukken.

“Het is in mijn gedachten om de waarheid te vertellen in dit proces”, benadrukte Weisselberg elke keer dat hem op de tribune naar zijn motieven werd gevraagd.

De kruisverhoorlijn van het kruisverhoor werd al snel verhit onder de advocaten, toen advocaat Alan Futerfas op een bepaald moment in de uitwisseling bezwaar maakte tegen het kruisverhoor van Nichelis.

Weisselberg, de kroongetuige van de regering, wendde zich weer af Oud-president Donald Trump Van de interne “schoonmaak” van de Trump-organisatie. Hij getuigde vrijdag dat hij vooral met de Trump-kinderen omging nadat Trump tot president was gekozen, en zei dat hij niet zeker wist wat de president wist over de situatie van het bedrijf of wanneer.

“Toen hij eenmaal in het Witte Huis was, hadden we heel weinig communicatie over de dingen die bij het bedrijf gaande waren”, getuigde Weisselberg.

Hij zei ook dat de zonen van Trump, Eric en Donald Jr., na een interne beoordeling in 2017 en 2018 hoorden van de illegale praktijken. Weisselberg erkende dat niemand werd gestraft of gedegradeerd nadat het plan aan het licht kwam. Hij zei zelfs dat hij Eric Trump in 2019 om een ​​verhoging van $ 200.000 had gevraagd, die hij kreeg.

Om een ​​veroordeling te winnen, moeten openbare aanklagers bewijzen dat Weisselberg van plan was de Trump-entiteiten ten goede te komen – wat de jury precies moet vinden, zal door de rechter worden bepaald wanneer hij de zaak voor de jury brengt.

Weisselberg schreef een fijne lijn in zijn getuigenis en vertelde de jury dat hij het bedrijf nooit kwaad wilde doen – hij zei dat zijn doel vooral was om lagere belastingen te betalen – maar hij wist destijds dat het bedrijf tot op zekere hoogte ook zou profiteren van zijn regelingen. .

“Het was goed voor het bedrijf, maar vooral vanwege mijn hebzucht”, zei hij.

Necheles drong er ook bij Weisselberg op aan om toe te geven dat aanklagers wilden dat hij het verband legde tussen zijn hebzucht en de belastingvoordelen die zijn regeling aan bedrijven bood.

“Het is belangrijk dat de aanklagers daarvan getuigen”, zei ze.

“Ik weet niet wat belangrijk is voor aanklagers”, zei Weisselberg.

Weisselberg getuigde echter dat hij en Jeff McCone, Trump Organ. De controller sprak nooit specifiek over de voordelen voor het bedrijf of berekende hoeveel het bedrijf zou besparen als gevolg van de gerapporteerde inkomensdaling.

“Het was duidelijk dat door de loonlijst te verlagen, er minder loonheffingen zouden zijn”, zei hij.

Advocaat van de verdediging Futerfas merkte op dat de voordelen voor de Trump-entiteiten minimaal zijn. De jury kreeg een uitgavendagboek van Trump Org te zien. Waaronder bijna $ 54.000 aan bloemen. De advocaat van de verdediging vergeleek meer dan $ 267 miljoen aan uitgaven gedurende acht jaar met bijna $ 24.000 aan loonheffingen die de bedrijven niet betaalden over Weisselberg’s 12-jarige niet-gerapporteerde uitkeringen.

Ondanks Weisselbergs “verraad” van de Trumps en hun bedrijven, de Trump-organisatie. Hij ondersteunt nog steeds zijn grote team van advocaten van verschillende firma’s. Zijn advocaten behoren tot de beste in de stad, zei Susan Hofinger, een uitvoerend assistent-officier van justitie in het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan.

“Ik hoop het”, zei Weisselberg glimlachend.

De rechtszaal barstte in lachen uit, ook van de rechter en enkele juryleden, en de aanklager draaide zich glimlachend om voor het juridische team van Weisselberg dat op de tweede rij van de tribune zat.

Nichols verduidelijkte later met de decennialange Trump-organisatie. Een CEO die door moeilijke jaren op de rand van het faillissement wordt vastgehouden door de familie Trump.

‘En nu ben je in de slechtste tijd van je leven,’ vroeg Nicholas.

“Ik zou ja zeggen,” zei Weisselberg.

‘En hij trapte je niet eens tegen de stoeprand,’ zei ze.

Hij antwoordde: “Dat deed hij niet.”

‘Je begrijpt toch niet dat hij het goedkeurt wat je hebt gedaan?’ vroeg Nechelles.

Nee, zei Weisselberg.

De rechtszaak is een week uitgesteld en wordt vanwege de vakantie volgende week pas op maandag en dinsdag gehouden.

Weisselberg is van de tribune, na drie dagen te hebben getuigd.