July 24, 2024

Aftrap!  De eindmeet wordt gehouden in Nederland

Aftrap! De eindmeet wordt gehouden in Nederland


In oktober 2022 behielden Football Supporters Europe (FSE) en Supporters Direct Europe (SD Europe) de naam FSE. Als onderdeel van de fusietoezegging heeft de Kick-Off! Het project, geïnitieerd door SD Europe, wordt afgerond.

Kick-off gefinancierd door Erasmus+! Het project is van plan om eerder deze maand Zeist, Nederland, te bezoeken om projectpartners op de hoogte te houden van hun vorderingen in de aanloop naar de laatste projectbijeenkomst in juni 2023.

De KNVB hield de bijeenkomst op 14 en 15 april in hun hoofdkantoor.

Naast de KNVB deden ook de Duitse Nationale Bond (DFB) en de nationale supportersorganisaties van Nederland (Supporterscollectief Nederland), Spanje (FASFE) en Germnay (Unsere Kurve) mee. Ook de Afrikaanse supportersorganisatie Sandlanders stuurde afgevaardigden naar Zieist. Tot slot waren er vertegenwoordigers van hoofdpartner SD Europe aanwezig.

Om inzicht te geven in een best practice-scenario, werd Mats Enqvist, voormalig algemeen secretaris van de Zweedse voetbalcompetitie, uitgenodigd om met partners te praten over het werk dat in Zweden wordt gedaan, waar supporters en de competitie samenwerken.

Tijdens de bijeenkomst bespraken de partners hun voortgang bij het werken aan de algemene doelstelling van Kick-Off!, namelijk het bereiken van een toezegging om een ​​formele samenwerking tussen supporters en nationale bonden tot stand te brengen die is toegesneden op hun specifieke omstandigheden. De partners hebben goede vorderingen gemaakt tegen het einde van het project, wat de effectiviteit van het projectontwerp bevestigt.

Gedurende de twee dagen gaven de partners updates over hun respectievelijke vorderingen en kregen ze de kans om hun lessen en ervaringen van het project tot nu toe te delen.

Na de bijeenkomst zei Paul Jones, bestuurslid van Sandlanders: “De bijeenkomsten in Zeist waren zeer waardevol en stelden ons in staat om in contact te komen met andere projectpartners. We zullen lessen trekken uit andere projecten en deze toepassen in de laatste fasen van ons eigen project in de komende maanden.

“We hebben tot nu toe contact gehad met meer dan 20 federaties in heel Afrika als onderdeel van dit project. We zijn bijzonder blij met de betrokkenheid en de vooruitgang die is geboekt met de Namibische FA. We streven ernaar om binnenkort een Memorandum of Understanding (MoU) met hen te sluiten om te implementeren een raamwerk om relaties tussen voetbalclubs, supporters en de FA in Namibië te bevorderen.

Toni Ernst, Aftrap! Lid van de Adviesraad en FSE SLO Development Officer, toegevoegd: “Nu het programma zijn voltooiing nadert, is het ongelooflijk bemoedigend om vooruitgang te zien in elk partnerland. Dankzij de inzet van de partners is het duidelijk dat de basis wordt gelegd voor echte, gestructureerde relaties tussen sponsors en de nationale sportbonden, en dit zal dienen als inspiratie voor soortgelijke activiteiten in andere landen na de einddatum van het project in juni. ”

“Aan het begin van het werk waren er misschien een of twee partners die niet zeker wisten of ze een formele samenwerking konden realiseren, maar Kick-Off! heeft laten zien wat bereikt kan worden door wederzijds respect en dialoog.

FSE bedankt de KNVB voor de gastvrijheid en hulp bij het organiseren van de bijeenkomst.