May 18, 2024

Accountantskantoor KPMG Nederland komt een schikking ter waarde van $25 miljoen overeen met de Amerikaanse toezichthouder

Accountantskantoor KPMG Nederland komt een schikking ter waarde van $25 miljoen overeen met de Amerikaanse toezichthouder

Accountantskantoor KPMG Nederland heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse toezichthouder PCAOB (Public Enterprise Accounting Oversight Board) over de bevindingen van een onderzoek naar het delen van antwoorden op verplichte examens voor werknemerstraining. Het kantoor moet een boete van 25 miljoen dollar betalen. De boete van het bedrijf is de grootste geldboete in de geschiedenis van de PCAOB.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat sinds oktober 2017 ruim 500 mensen aan de examens hebben deelgenomen, onder meer door vragen en antwoorden met elkaar uit te wisselen. De toezichthouder was ontevreden, vooral omdat er geen actie was ondernomen om de voortdurende fraude bij KPMG door de jaren heen te stoppen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die meewerkte aan het onderzoek naar KPMG, beweert dat ook KPMG-partners en het hoofd van de accountantsbranche betrokken waren bij de examenfraude. “Er was een cultuur waarin examenfraude kon gebeuren en lange tijd onopgemerkt kon blijven”, aldus de Nederlandse toezichthouder.

“Een belangrijk aspect van het accountantsberoep is het vertrouwen dat daarin wordt gesteld. Examenmanipulatie heeft dit beschadigd.”

Er zijn de afgelopen jaren verschillende schandalen geweest in deze sector. De AFM heeft een jaar geleden alle accountantskantoren in Nederland gevraagd een intern onderzoek uit te voeren naar examenfraude. Er lopen nog onderzoeken bij andere bedrijven, waaronder Deloitte.

KPMG ondernam vorig jaar actie nadat de eerste resultaten van het onderzoek bekend waren. Gerelateerd directeur Mark Hogeboom en voorzitter van de raad van bestuur Roger van Baxtel zijn vanwege de bevindingen teruggetreden uit hun functie. Van Baxtel gaf ook toe dat hij een vrijwilligersopleiding ten onrechte had gevolgd.

Hogeboom kreeg ook een boete van $150.000 aan persoonlijke boetes en een verbod om onder toezicht van de Amerikaanse toezichthouder te werken. Er zijn geen andere personen gestraft door de toezichthouder.

“De resultaten zijn beschamend, dus de boetes zijn enorm. Ik betreur dit wangedrag ten zeerste”, zegt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG Nederland. Er werden toegeeflijke acties ondernomen aan werknemers binnen de organisatie; Sommigen werden gedwongen het bedrijf te verlaten.

De AFM zal geen nieuwe sanctie tegen KPMG uitvaardigen. Dit komt omdat de VS een sterke juridische positie hadden om KPMG te straffen.