May 24, 2024

3.500 asielaanvragen ontvangen door de Nederlandse autoriteiten in maart 2023

3.500 asielaanvragen ontvangen door de Nederlandse autoriteiten in maart 2023

Zoals bevestigd door het laatste rapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), is het aantal asielaanvragen afgelopen maand ook in Nederland gestegen.

Volgens SchengenVisaInfo.com is het aantal asielaanvragen in maart met 3.540 gestegen in vergelijking met de cijfers van de vorige maand, toen er in die periode 2.130 asielaanvragen werden geregistreerd.

Tegelijkertijd stelt het dat het aantal beslissingen met betrekking tot gezinsherenigingsreizen achterloopt op het aantal nieuwe asielaanvragen.

“In maart dit jaar zijn er 2.030 nieuwe aanvragen ingediend voor gezinsherenigingsreizen. Hoewel de IND in maart in totaal 620 beslissingen over gezinsherenigingsreizen klaar had staan, werden er in bijna twee keer zoveel gevallen beslissingen genomen (1.110). Het rapport zegt.

Volgens de IND was er afgelopen maand een stijging van het aantal aanvragen voor verblijfsvergunningen voor gezins- en gezinsleden ten opzichte van februari, ofwel 4.160 tegenover 3.770.

Ondanks de stijging was zowel in februari als maart het aantal beschikkingen lager dan het aantal aanvragen.

Daarnaast is het aantal door de autoriteiten afgegeven verblijfsdocumenten in Nederland sinds september vorig jaar fors gestegen en in maart 2023 werden er in totaal 26.999 afgegeven.

De IND voorziet in haar laatste rapport een verdere toename van het aantal aanvragen voor verblijfsvergunningen in dit land.

“De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende jaren verder zal stijgen. Het maakt het werk van de IND er ook niet makkelijker op. Voor beslissingen over aanvragen voor een verblijfsvergunning is meer bewijs nodig. Het rapport zegt.

De IND vindt dat dit systeem meer doet dan van dit systeem mag worden verwacht gezien de huidige mogelijkheden.

In januari van dit jaar vroegen 2.991 mensen asiel aan in Nederland, een daling ten opzichte van de cijfers van december. In februari van dit jaar bedroeg het aantal geregistreerde asielaanvragen door de autoriteiten in Nederland 2.823, met het hoogste aantal geregistreerde asielaanvragen in maart.

Het aantal asielaanvragen heeft de autoriteiten in Nederland extra in de problemen gebracht.

Tijdens een digitaal overleg van staatssecretaris Erik van der Burgh en de 25 burgemeesters van de Veiligheidsraad werd gezegd dat het land voor 1 april tweeduizend extra asielopvangcentra nodig heeft om de huidige situatie het hoofd te bieden.

>>Vereisten voor de aanvraag van een Schengenvisum in Nederland